Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

Masarykova ZŠ, Litoměřice

Držitel statusu Fairtradová škola

Masarykova ZŠ je první školou v České republice, která splnila kritéria kampaně Fairtradové školy a je držitelem tohoto statusu. Město Litoměřice jsou Fairtradovým městem a Masarykova ZŠ se také snaží o podporu fair trade. Dne 10. 11. 2011 deklarovala škola svou oficiální podporu fair trade, informace o podpoře fair trade je také na webových stránkách školy.

 

Fair trade je zařazen do výuky, je součástí školního vzdělávacího programu. V prvním ročníku se témata globálního rozvojového vzdělávání objevují v hodinách výtvarné výchovy, prvouky, českého a anglického jazyka, na druhém stupni v hodinách českého a anglického jazyka, zeměpisu nebo výchovy k občanství. Každé pondělí prodávají žáci fairtradové produkty na stánku na chodbě školy, k tématu je na škole nástěnka. Žáci školy představují fair trade na školách v okolí. Žáci 5. třídy psali básničky na téma fair trade: 

"Muži i ženy dočkali se změny, 
za práci mají lepší plat, 
můžou zase klidně spát. 
Děti už pracovat nemusí, 
ve světě se to ani nesluší. 
Rozvoj komunit tu jenom kvete, 
bude lépe na tom světě.
Pěstují tu svoje zboží, 
to se po světě všude vozí. 
Kupujme ho s velkým klidem, 
pomůžem tím spoustu lidem."

Vladimír Růžička, 5.A

 

Na Masarykově základní škole v Litoměřicích učitelé cíleně a velmi úspěšně zařazují globální rozvojová témata do výuky, a to již od prvního ročníku. Cílem školy je v žácích budovat globální rozhled a vědomí celospolečenských souvislostí. Jedním z posledních zdařilých počinů v roce 2012 bylo ukončení projektu Originální čajová krabička, který spojoval výuku v anglickém jazyce s výtvarnou výchovou, vše inspirováno myšlenkou fair trade. Pod vedením anglického lektora měli žáci za úkol navrhnout originální obal čajové krabičky. Po úvodní motivaci a ochutnávce čaje se žáci pustili do práce. Dne 10. prosince došlo k vyvrcholení jejich tříměsíčního snažení a mladí návrháři ze čtvrtých tříd byli ohodnoceni porotou. Další zajímavou akcí v tomto období byl prodej fairtradových muffinů, žáci třetích tříd spolu se svými rodoči napekli přes 200 výborných zákusů a výtěžek z prodeje 3461 Kč darovali spřízněné škole v Malawi. 

 

„Na kampani Fairtradových škol oceňuji, že podporuje využití rozvojových témat ve výuce, což dává dětem globální rozhled. A také to, že klade důraz na praktickou stránku výuky. Když o něčem vyučuji, snažím se, aby si to žáci mohli v maximální možné míře prakticky vyzkoušet. Fair trade nabízí okamžitou zpětnou vazbu – dítě si něco koupí a na druhé straně světa z toho má někdo užitek,“ říká učitelka angličtiny Iveta Dragoňová z Masarykovy základní školy v Litoměřicích. 

 

„Snažíme se dětem vštípit vstřícnost vůči druhým, naučit je, že existují lidé, kteří potřebují pomoci, třeba i na jiném kontinentě,“ dodává ředitel této první české Fairtradové školy Karel Kynzl.

 

Škola o fair trade informuje média:

 

Kontakt:

Mgr. Iveta Dragoňová

Email: iveta1976@hotmail.com

Tel.: +420 721 488 005 

Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice

www.masarykovazs.eu