Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

SPŠ stavební Valašské Meziříčí

Držitel statusu Fairtradová škola

SPŠ stavební Valašské Meziříčí je držitelem tittulu Fairtradová škola od 24.5. 2018. Titul převzala pedagožka Kateřina Skalická spolu s dalšími členy a členkami řídící skupiny z řad studentů a studentek.

Řídicí skupinu tvoří 5 studentů a učitelka.  

 

Ve školním bufetu jsou k dispozici fairtradové výrobky. Ve školní jídelně pořádají fairtradové snídaně. Jednou týdně o velké přestávce si mohou studenti díky nadšení fairtradové skupiny ve vestibulu zakoupit fairtradovou kávu, čokoládu nebo čaj. 

 

V listopadu 2015 byla v prostorách školy ke zhlédnutí výstava Plné ruce práce, na výstavě se podávala fairtradová káva a čaje, v prosinci 2015 ve školní jídelně uspořádali fairtradovou snídani. Řídicí skupina se v lednu 2016 účastnila zimního semináře NaZemi k plánování aktivit a porozumnění fair trade. 

 

Ve výuce se zabývají příbuznými tématy. Jejich aktivity v podpoře fair trade se částečně propojují s aktivitami v rámci EVVO. Výuka globálních a rozvojových témat a souvislostí je pravidelně zařazována do výuky v předmětech občanská nauka, biologie a ekologie, chemie, fyzika, anglický jazyk a český jazyk a je zakotvena v ŠVP školy.

 

V odborných předmětech se jako stavební škola zaměřují na propagaci myšlenek udržitelného rozvoje ve stavebnictví (vhodnost materiálů, úspora energií, recyklace, pasivní domy, nízkoenergetické domy). Úspěšně se účastní soutěží s touto tématikou Enersol a Grundfos.  V předmětech OBN, EKG využívají materiály Jeden svět na školách, NaZemi, Eko-kom a jiných. Účastní se soutěže CO2 liga, využívají možnosti přednášek z Hnutí Brontosaurus a NaZemi, účastní se projektů Dnes jím jako… nebo Kola pro Afriku. Ve výuce tak na škole řeší aktuální společenské a politické problémy jako migrace, války, menšiny (občanská výchova), chemický průmysl v rozvojových zemích, problém hnojiv, plastů (chemie) nebo různé druhy energie, ekologické dopady (fyzika). V rámci biologie a ekologie bývá v měsíci lednu v prvních třech ročnících jedna vyučovací hodina věnována principům fair trade, v únoru problematice palmového oleje. Ve výuce využívají sociální spoty z různých zdrojů (Jeden svět na školách, Ušili to na nás, Příběh věcí a Příběh balené vody).

 

Škola usiluje o medializaci své podpory fair trade:

 

Kontakt:

Mgr. Kateřina Skalická

pedagog

Tel.: +420 604 253 731

E-mail: skalicka@spsstavvm.cz

SPŠ stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

www.spsstavvm.cz