Náhled mapy měst

Jak může být Vaše město fér? Tím, že podporuje fair trade! V rámci odpovědné spotřeby Fairtradová města preferují sezónní a lokální produkci ekologického zemědělství a u těch produktů, které nepochází z našeho klimatického pásu, upřednostňují produkty spravedlivého obchodu.

 

Pro získání statusu Fairtradová města, musí město naplnit 5 kritérií (vytvoření řídicí skupiny, oficiální podpora městem, dostupnost produktů, spolupráce s místními organizacemi a práce s médii). Podpořit fair trade ve vašem městě můžete i jinými způsoby!

  • uspořádejte ve vašem městě férovou snídani a ochutnejte výborné, spravedlivě obchodované produkty,
  • uspořádejte ve městě besedu k fair trade,
  • podílejte se na pořádání happeningů podporujících fair trade,
  • aktualizujte seznam dostupnosti fair trade ve vašem městě,
  • motivujte své prodejce zařazení výrobků fair trade do nabídky, 
  • nakupujte spravedlivě obchodované produkty (jako individuální spotřebitelé nebo veřejné instituce),
  • napište svým zastupitelům, aby usilovali o získání statusu Fairtradové město,
  • iniciujte vznik Řídící skupiny na městě,
  • napište nám na sebe kontakt, vedeme seznam podporovatelů v jednotlivých městech,
  • kontaktujte nás pro podrobné informace a konkrétní podporu k získání statusu Fairtradového města.