Náhled mapy měst

Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Prvními dvěma Fairtradovými školami v České republice se staly Masarykova ZŠ, Litoměřice a SŠ a JŠ Volyně. Podívejte se, jaké školy jsou aktuálně Fairtradovými školami.

 

Status Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému. Dávají jím najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání.


Ve výchovných a vzdělávacích institucích neprobíhá jen výuka. Jsou to také místa, kde děti a mladí lidé tráví mnoho času, kde jedí, občerstvují se a komunikují spolu. Školy tak mají příležitost vzdělávat své studenty příkladem: ukázat témata z výuky v praxi, vést žáky k odpovědné spotřebě a k vědomí globálních souvislostí.

 

Připojte se k Fairtradovým školám! Je to jednoduché!

 • uspořádejte na škole ochutnávku fairtradových produktů, besedu nebo výstavu k pracovním podmínkám v rozvojových zemích

 • zapojte do spolupráce městské zastupitele, knihovnu, obchodníky či místní ekologickou organizaci

 • spolupracujte s organizacemi pracujícími v globálním rozvojovém vzdělávání, využijte jejich vzdělávací materiály, akreditované semináře pro učitele či žáky nebo konzultace k tématu

 • začleňte globální rozvojová témata do výuky, informujte žáky, jejich rodiče a členy učitelského sboru o problémech spojených s globalizací

 • šiřte informace o fair trade

 • zorganizujte osvětovou akci na podporu fair trade

 • využívejte ve škole fairtradové produkty (v nápojových automatech, místním bufetu, pro občerstvení při akcích a událostech školy...)

 • kontaktujte nás pro podrobné informace a konkrétní podporu k získání statusu Fairtradová škola

 

Školy mohou status získat při splnění 5 kritérií:

 • vytvoření řídící skupiny za účelem podpory fair trade na škole,
 • škola oficiálně podporuje fair trade,
 • na škole jsou dostupné fairtradové produkty,
 • na škole se vyučují globální rozvojová témata
 • škola pořádá akce na podporu fair trade a usiluje o medializaci
 
Všechny dokumenty potřebné k získání statusu Fairtradová škola najdete v dokumentech ke stažení