Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

ČCE Čáslav

Držitel statusu Fairtradová církev

ČCE Čáslav se stala dne 31. 5. 2018 držitelkou titulu Fairtradový sbor Deklaraci podpory fair trade podepsala dne 15. 3. 2018. farářka Mgr. Drahomíra Dušková Havlíčková. 

Fairtradové zboží farní sbor nakupuje především pro vlastní spotřebu během bohoslužeb, při pořádání různých setkání členů sboru a při dalších akcích pořadaných pro členy i širokou veřejnost a také jako dárky k narozeninám, nebo jen tak pro radost. Sbor nakupuje kávu, cukr, čaj zelený i černý, víno při Večeři páně, čokolády a sušenky s fairtradovým kakaem.

Od roku 2016 sbor pravidelně pořádá Férové snídaně v rámci Týdne pro fair trade, dále adventní dobročinný trh s prodejem fairtradových a rukodělných výrobků, pořádá přednášky a promítání filmů s ochutnávkou fairtradových produktů.

Myslím, že právě v křesťanských sborech by se myšlenka fair trade měla prosazovat obzvlášť, neboť právě tam se odjakživa probouzí v lidech láska, smysl pro spravedlnost, soucit, pochopení, respekt, vzájemná solidarita, pokora a spousta dalších důležitých vlastností, které neodmyslitelně patří i k myšlence spravedlivého obchodu,“ říká Linda Homolková, členka sboru, která je součástí řídicí skupiny, jež fairtradové aktivity sboru koordinuje. Věří zároveň, že titul „Fairtradový sbor“ by mohl být prvním krokem na cestě k budoucímu získání titulu „Fairtradové město“ pro domovskou Čáslav. „Náš sbor by se mohl stát takovým patronem myšlenky fair trade a příkladem nejen pro členy sboru, ale díky svým kontaktům se zastupitelstvem města a širokou veřejností také pro ostatní obyvatele Čáslavi. Byli bychom rádi, kdyby tyto osvětové aktivity sboru v budoucnosti dospěly k tomu, že Čáslav se stane jedním z Fairtradových měst České republiky,“ dodává L. Homolková.

Sbor usiluje o medializaci v lokálních médiích:

Čáslavské noviny 10/ 2017

TV Čáslav 

Kontaktní osoba:

Linda Homolková

tel: 774 302 231

email: linda26@post.cz

 

ČCE Čáslav, Jana Karafiáta 158/18, 286 01 Čáslav.