Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

ČCE Nové Město na Moravě

Držitel statusu Fairtradová církev

ČCE Nové Město na Moravě patří mezi prvních pět Fairtradových sborů, stal se jím 16. dubna 2013.


O podpoře fair trade jednalo staršovstvo sboru již v roce 2010, kdy byla k tématu ustanovena odpovědná osoba. V návaznosti na toto rozhodnutí podepsal farář sboru Zdeněk Šorm dne 11. 10. 2012 deklaraci podpory fair trade. O podpoře fair trade je informováno staršovstvo i celý sbor díky sborovému zpravodaji. 


Ve sboru je pro vlastní spotřebu využívána fairtradová káva a čaj, které se podávají při všech sborových akcích, po koncertech a seniorátních setkáních. Prosby týkající se chudoby ve světě jsou součástí přímluvných modliteb ve sboru. U vchodu do kostela jsou návštěvníkům k dispozici letáčky informující o fair trade. Na pravidelných adventních jarmarcích sbor (první neděle adventní) prodává fairtradové rukodělné produkty a potraviny (káva, čaj, čokolády). Jarmarky jsou propagovány v místním měsíčníku Novoměstsko a v regionálním evangelickém časopise Českobratrské horácko.


„Podpora fair trade nám, jako každé dobré dílo, přináší starosti i radost – starosti s dopravou a prodejem výrobků fair trade; radost z toho, že jsou smysluplné i z krásy samotných výrobků. V rámci fair trade jednak nakupujeme kávu pro posezení po bohoslužbách, jednak prodáváme výrobky fair trade na adventním jarmarku společně s produkcí některých středisek Diakonie a s výrobky členů sboru. Výtěžek z prodeje je věnován pro projekt adopce na dálku,“ uvádí farář Zdeněk Šorm z Nového Města na Moravě.

 

Medializace:

 

Kontaktní osoba:

Martina Dvořáková

pastorační pracovnice

tel. 723 055 349

e-mail: martina.dv@email.cz

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Křenkova 151, 592 31 Nové Město na Moravě