Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

ČCE Proseč

Držitel statusu Fairtradová církev

ČCE Proseč patří mezi prvních pět Fairtradových sborů, stal se jím 16. dubna 2013.


Deklaraci podpory fair trade podepsali farář Lukáš Klíma a kurátorka sboru Věra Tefrová dne 6. 12. 2012. Ve sboru byly ustanoveny dvě osoby odpovědné za fair trade. Fairtradová káva, čaje, cukr a další produkty jsou využívány a nabízeny při sborových setkáních a akcích. Fair trade je obsažen v modlitbách při Díkčinění, při novoroční bohoslužbě, o velikonoční neděli či o svatodušní neděli. Materiály o fair trade jsou umístěny na webových stránkách sboru, ve sborovém domě jsou dvě informační tabule. Od roku 2011 se fairtradové výrobky prodávají při rodinných nědělích ve sboru.

 

Několikrát do roka pořádají členové sboru prodejní a propagační akci fairtradových potravin a rukodělných výrobků. Je to u příležitosti Dne řemesel v Proseči, při adventní výstavě ve sboru, při velikonoční výstavě, v roce 2012 také při podzimní výstavě v Budislavi. 

 

„Seznamujeme druhé s myšlenkou fair trade zejména v osobním kontaktu, kdy je možné diskutovat a bezprostředně reagovat na člověka. Máme však informace i na webu a na tabulích na faře. O některých bohoslužbách během roku bratr farář zmiňuje myšlenku spravedlivého obchodu a všech zapojených lidí do přímluvné modlitby. Fair tradu se věnujeme v modlitbách při Díkčinění, při novoroční bohoslužbě, o velikonoční neděli či o svatodušní neděli,“ sděluje Olga Klímová z prosečského sboru.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Šilarová

tel. 607 605 736

e-mail: j.zemca@seznam.cz

 

Farní sbor ČCE, 539 44 Proseč u Skutče 120

http://cceprosec.webnode.cz