Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

Chrudim

Držitel statusu Fairtradové město

Město Chrudim podporuje fair trade již delší dobu a 1. října 2014 se stalo Fairtradovým městem, prvním v Pardubickém kraji. "Kampaň Fairtradová města pro nás představuje konkrétní způsob, jak se mohou Chrudim i její obyvatelé zapojit do podpory lidí z rozvojových zemí,“ konstatoval starosta města Petr Řezníček. Řídicí skupina k podpoře fair trade byla ve městě Chrudimi ustanovena 2. června 2011 a znovu potvrzena v dubnu 2013.  Starosta města Mgr. Petr Řezníček za město podepsal Deklaraci podpory fair trade, kterou poté schvála Rada města i městské zastupitelstvo. V řídící skupině jsou nyní kromě zástupců města i obchodníci, zástupci místních nevládních neziskových organizací, obchodníků a rodinného centra.  


Na webové stránce města jsou dostupné informace o kampani, systému fair trade a místní podpoře tohoto způsobu obchodování. Fairtradové výrobky se ve městě využívají především na akcích pořádaných v rámci Zdravého města Chrudim, ale také v provozu celého úřadu, včetně zasedání rady a zastupitelstva města.  (konkrétně fairtradová káva, čaj, čokoládky ke kávě a třtinový cukr). 

 

V roce 2015 se ve městě zrealizovala řada akcí na propagaci fair trade. Mezi nimi byla Výstava FT květin „Co skrývá něžná krása květin“, v prostorách PracovnaŽENY s.r.o. a po týdnu byla výstava přesunuta do prostor SZeŠ a VOŠ Chrudim, prodejní stánek byl umístěn na dubnové akci ke Dni Země, v květnu proběhl Chrudimský týden pro fair trade, na kterém se podílely partnerské organizace, jehož součástí byly osvětové akce, které probíhaly v sídlech partnerských organizací Ekocentra Paleta Chrudim,Mama klubu a Mlsný pecivál. V Klášterních zahradách lidé mohli přijít 13. května 2015 na Férový piknik, dále ve městě probíhaly Fairtradové komunitní úterky, kdy během každého z nich byla v klubu Agora fairtradová kavárna. V průběhu říjnové Veřejné obhajoby programu pro udržitelný rozvoj – Zdravé město a MA 21 – byla zajištěna ochutnávka FT produktů a ani na Závěrečném posezení s partnerskými organizacemi, které se uskutečnilo v prosinci, nechyběla nabídka fairtradového občerstvení. 

Vedení města fair trade podporuje, neboť věří, že přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů především v rozvojových zemích. V květnu 2016 se město zapojilo do organizace Férové snídaně NaZemi, které se konaly v centru města u Obchodu Mlsný Pecivál a v Café Zeměplocha. „Kdo přijde, nejen že se dobře nasnídá, ale získá i recepty a může se i vydat na 'Férovou stezku' po Resselově náměstí od Café Zeměplocha do Mlsného Pecivála. Po zvládnutí připraveného kvízu získá drobný dárek," láká k účasti koordinátorka Zdravého města Šárka Trunečková.

 

V roce 2017 se město Chrudim snažilo propagovat myšlenku fair trade prostřednictvím kulturně osvětových akcí pro veřejnost, přednášek, seminářů a workshopů. Proběhlo 5 akcí, na kterých byla propagována  myšlenka fair trade. Největší akcí byl Chrudimský týden pro fair trade, který se konal v květnu. Poprvé proběhla soutěž Chrudim za udržitelný svět. Byli vydány nové propagační letáky.

V roce 2018 v Chrudimi propagovali myšlenku fair trade prostřednictvím kulturně osvětových akcí pro veřejnost, přednášek, seminářů a workshopů. Proběhlo pět akcí, na kterých propagovali myšlenku fair trade. Největší akcí byl Chrudimský týden pro fair trade, který se konal v květnu. Podruhé také proběhla soutěž Chrudim za udržitelný svět. 

 

Prodejní místa:

 • Mlsný pecivál, Resselovo nám. 135
 • Bio-natural, Havlíčkova 146
 • Kaufland, Slovenského národního povstání 1081
 • Tesco, Milady Horákové
 • DM-DrogerieMarkt, Slovenského národního povstání 1079

 

Restaurační zařízení:

 • Mlsný pecivál, Resselovo nám. 135
 • Šance pro Tebe, Štěpánkova 92
 • Pension a Café Polosport, Radušova 17
 • Mama klub Chrudim, o.s.,Café Zeměplocha, Resselovo nám. 4


Další:

 • Mama klub Chrudim, o.s., distribuční místo, Strojařů 846
 • Pro Zdraví – Vivantis a.s., E- shop
 • Pracovna ŽENY s.r.o., Na Rozhledně 766 

 

Práce s médii:

 • EKOCENTRUM UKÁŽE, JAK ROSTE OBLEČENÍ = MLADÁ FRONTA DNES | 12.5.2015
 • CHRUDIMSKÝ TÝDEN PRO FAIR TRADE UPOZORNÍ NA DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV = CHRUDIMSKÝ DENÍK | 12.5.2015 
 • DOBRÁ ZPRÁVA = CHRUDIMSKÝ DENÍK | 13.5.2015
 • MLSKY PŘIHLÁŠENÉ DO SOUTĚŽE MUSELY UKÁZAT SVŮJ„RODNÝ LIST“ = CHRUDIMSKÝ DENÍK | 14.5.2015
 • Deník - Férová snídaně v Chrudimi

 

Kontaktní osoba:

Ilona Burešová
koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 
E-mail: ilona.buresova@chrudim-city.cz

Tel.: +420 731 663 692Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim (mapa)

www.chrudim.eu