Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

FSE UJEP

Žadatel statusu Fairtradová škola

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem má zájem stát se třetí Fairtradovou fakultou v České republice.

Dne 1. 12 2015 byla založena její řídící skupina ve složení: 1 akademický pracovník a 3 studenti. Dne 15. 12 2015 byla děkanem fakulty RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D. podepsána Deklarace podpory fair trade.

 
V akademickém roce 2016/2017 studenti vytvořili celouniverzitní iniciativu Fair UJEP, která funguje jako platforma pro řídící skupiny jednotlivých fairtradových fakult. Fair UJEP funguje jako platforma, která propojuje řídicí skupiny napříč fakultami. "Skvěle to funguje! Studenti si vzájemně pomáhají při plnění kritérií a všechny akce děláme společně. Zároveň spolu téma fair trade rozebíráme z několika pohledů podle toho, kdo co studuje." vysvětluje založení platformy studentka Lucie Stádníková. Takto se společně setkávají studenti pedagogiky, ekonomie, zdravotnických studií, či životního prostředí a téma fair trade spolu diskutují. Společně se pak podílejí na organizaci akcí pro veřejnost a na plnění dalších kritérií pro jednotlivé fakulty. V současné době má iniciativa 9 členů z řad studentstva a 2 členy z řad akademických pracovníků a ke svým aktivitám vede facebookovou stránku
 

Na fakultě je možnost se setkat s tématem fair trade v předmětech Etika manažera a Topical Issues of Globalization, který je veden v anglickém jazyce - mohou se ho tedy zúčastnit studenti ze zahraničí. V roce 2013 studentka FSE UJEP sepsala ve spolupráci s Katedrou ekonomie pod vedením členky řídící skupiny, Ing. Evy Fuchsové, diplomovou práci na téma fair trade s názvem Analýza spotřebitelského chování se zaměřením na fair trade.

 

Od začátku roku 2017 je v budově fakulty instalován nápojový automat na fairtradovou kávu od firmy Café+Co.

 

Do akademického roku 2016/2017 se studenti zajímající se o téma fair trade sdružovali v univerzitním spolku Studentská unie UJEP, v rámci kterého organizovali již od roku 2015 několik různých osvětových akcí pro veřejnost. Například besedu o fair trade, v rámci které proběhla ochutnávka fairtradových produktů, promítání dokumentárních filmů o pracovních podmínkách v rozvojových zemích (Kvetoucí obchod, Průvodce férového pijáka kávy) či diskuzi s koordinátorkou kampaně Za férovou čokoládu, Markétou Vinkelhoferovou. Od roku 2015 se studenti také pravidelně zapojují do Výstavy na stromech a Férové snídaně NaZemi.

 

Škola usiluje o medializace své podpory fair trade:

 

Kontakt: 

Ing. Eva Fuchsová

Odborná asistentka FSE UJEP

eva.fuchsova@ujep.cz

Tel.: +420 775 987 442

 

Lucie Stádníková

Vedoucí řídící skupiny Fair UJEP

Stadnikova.l@seznam.cz

Tel.: +420 604 731 741

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem

http://fse.ujep.cz/