Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

Gymnázium Hodonín

Držitel statusu Fairtradová škola

Gymnázium a Obchodní akademie Hodonín se stala 29. června 2017 Fairtradovou školou. Řídicí skupina má 5 členů, včetně 3 studentů. Deklaraci podpory fair trade podepsal ředitel školy Mgr. Jan Marenčík v listopadu 2016.

 

Zařazení problematiky fair trade do výuky probíhá zejména v předmětech zeměpis, občanská výchova, základy společenských věd, dějepis, přírodopis, biologie a výtvarná výchova. Podle ŠVP je problematika obsažena v průřezových tématech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,  Multikulturní výchova a Environmentální výchova. 

 

Díky spolupráci se Zdravým městem Hodonín škola pravidelně objednává pro své studenty výukové programy ke globálním tématům. Na podzim 2015 proběhla beseda s jihoamerickými pěstiteli kávy, v listopadu 2015 proběhl 2x výukový program lektory NaZemi s názvy „Šaty dělají člověka a Hořká chuť čokolády“.

 

V roce 2016 se škola zapojovala do organizace osvětových akcí pořádaných městem Hodonín - květnové Férové snídaně  nebo Ekojarmarku. Na škole visí výstava plakátů vyrobených studenty k tématu fair trade. V říjnu škola zapojila blízký park na Masarykově náměstí do Výstavy na stromech

 

Fairtradová káva se podává návštěvám školy v kanceláři ředitele, je k dispozici také v místní sborovně.

 

Škola se podílí na medializaci fair trade:

 

Kontaktní osoba:

Helga Malečková

pedagožka

E-mail: maleckova@goah.cz

 

 

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace, Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín (mapa)

www.goah.cz