Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

Gymnázium Kojetín

Držitel statusu Fairtradová škola

Gymnázium Kojetín se 16. 11. 2022 stal Fairtradovou školou. Deklaraci podpory fair trade podepsala ředitelka školy Mgr. Květoslava Švédová dne 30. 8. 2022 spolu s vedoucí řídicí skupiny paní učitelkou Mgr. Danou Dýmalovou.  

Ve škole se věnují globálnímu rozvojovému vzdělávání především v hodinách přírodopisu, zeměpisu, občanské výchovy a jazyků. Každoročně připravují projektový den s globálními tématy, v roce 2020 jím bylo téma fair trade. Plánovali zapojení do Férové snídaně a rozhovory s odborníky na deštné pralesy a odpovědné zemědělství. Kvůli COVID-19 museli záměr měnit, přesto stihli propagaci fair trade během Dnů otevřených dveří prostřednictvím výstav Příběh banánu a Plné ruce práce, ale i ochutnávky fairtradové čokolády a kávy. 

Globálnímu vzdělávání se věnují od roku 2015, kdy se zapojili do projektu Světová škola, který přispívá k rozšiřování povědomí o globálních tématech. V rámci celoročních projektů pomáhali sirotčinci v kambodžském Phnom Penh, na základní škole v ukrajinském Mukačevu i v komunitním centru Ostrov Naděje v Keni. Nešlo jen o charitativní akce, ale i o vzdělávání, dozvídali se o těchto zemích nové informace a ty pak předávali studentům i veřejnosti.

Za dobu, kdy se škola věnuje globálnímu vzdělávání pod značkou Světová škola, si každý školní rok vybírá jedno nebo více témat globálního vzdělávání a věnuje se mu v rámci celé školy celý školní rok. Čím více takovýchto celoročních akcí mají za sebou, tím lépe se jim daří propojovat téma s děním v celé škole.V letech 2018-2021 se zapojili do mezinárodního projektu Get up and Goals, v letech 2021-2022 do projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech. Oba projekty byly zaměřeny na prohlubování znalostí učitelů i žáků o Cílech udržitelného rozvoje do roku 2030. Ve škole pravidelně pořádají besedy, přednášky, lekce ke globálnímu vzdělávání, charitativní akce na podporu chudých oblastí světa nebo ohrožených živočichů. Globální témata nejsou součástí pouze několika málo hodin zeměpisu, občanské výchovy nebo přírodopisu (biologie), ale celoškolní záležitostí. Škola byla mnohokrát oceněna organizací ARPOK, ale i Českou školní inspekcí. Paní učitelka Dýmalová za tuto práci se studenty dostala ocenění Učitel roku Olomouckého kraje 2022.

V rámci podpory výuky globálních témat se škola v roce 2021/22 zapojila do akcí Výstava na stromech (Fairtrade Česko a Slovensko), Týden globálního vzdělávání (ARPOK Olomouc), Tonda obal na cestách (Eko-Kom), beseda o kostarických pralesech (Prales dětem - NEPZ), prodej výrobků z Keni (Centrum Narovinu), školení řídících skupin Sluňákov (FTČS). V předchozích letech se účastnila řady charitativních akcí, kromě výše jmenovaných také pořádala sběr papíru či hliníku, z jehož výtěžku financovala např. školní potřeby pro komunitní centrum Russinga Island v Keni, školní nábytek, školné či lékařská vyšetření v Keni prostřednictvím Centra Narovinu nákup školníhonábytku, učebnic, zaplacení školného a specializovaných vyšetření na klinice pro lidi v Keni, podpořila organizace Mořské želvy v Indonésii, Prales dětem působící v Indonésii a v Kostarice, nákup skutečných dárků od Člověka v tísni atd.

Kromě toho realizovala soutěž v mikroregionu Střední Haná s tématikou klimatické změny, odpovědné spotřeby a odpadů. 

Během třídních schůze a návštěv se podává fairtradová káva a čaj, na den otevřených dveří probíhají ochutnávky fairtradových pochutin. V 1. patře školy je stálá nástěnka na téma Fairtrade. 

Škola usiluje o medializaci svých akcí a podpory fair trade, např. 

  • https://mekskojetin.cz/upload/soubory/kojetinsky-zpravodaj/2021/10.pdf
  • https://prerovsky.denik.cz/ctenar-reporter/vite-jak-se-pestuje-kava-napovi-vystava-na-stromech-v-kojetine-a-v-prerove-20221.html
  • https://gkj.cz/2022/10/01/vystava-na-stromech-opet-v-kojetine-tentokrat-o-kave/

 

Kontakt:

Dana Dýmalová

pedagožka

E-mail: d.dymalova@gkj.cz

Tel.: +420 581 705 337

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, 752 01 Kojetín

www.gkj.cz