Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

Gymnázium Komenského Uherský Brod

Držitel statusu Fairtradová škola

Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod se stala Fairtradovou školou v červnu 2015. Cestu za získáním titulu započali v listopadu 2014, kdy se studenti druhého ročníku zúčastnili přednášky o fair trade a rozhodli se pro systematickou podporu fair trade na své škole. Na škole vznikla místní řídicí skupina a ředitel RNDr. Jaroslav Krpal podepsal Deklaraci podpory fair trade. 

Studenti druhého ročníku také iniciovali hlasování, zda gymnázium má usilovat o získání titulu Fairtradová škola, celkem 96,5 % studentů se záměrem souhlasilo. „O problematice jsme se dozvěděli díky projektům na toto téma, které jsme vypracovávali v hodinách angličtiny. Prvotní impuls vyšel především z mé iniciativy, následně se připojili další," zmínil student Tomáš Lukeš.

V prosinci 2014 se na škole konal den otevřených dveří, návštěvníci mohli ochutnat buchtu s fairtradovým kakaem a peruánská káva, každý si také mohl vyrobit na papírovou tašku logo Fairtrade. Díky iniciativě studentů obsahuje místní nápojový automat fairtradovou kávu, ta se podává také návštěvám v ředitelně. Během prvních 14 dnů v lednu 2015 se ve školní jídelně díky iniciativě místních studentů spotřebovalo už 120 kg banánů! „Po škole jsme rozvěsili plakáty s informací o tom, že součástí oběda budou fairtradové banány. Oběd si na ten den koupil rekordní počet studentů. Na všechny se ani nedostalo a tak jsme museli dodávku týden na to zopakovat,“popisuje Tomáš Lukeš. Studenti také řeší spotřebu kávy, čokolády a čokoládových tyčinek, pořádají tématické výstavy a domlouvají vzdělávací dílny. Koukněte na jejich facebookovou stránku k podpoře fair trade. V březnu 2015 studenti po městě sbírali podpisy pro petici Za férovou čokoládu. 

Gymnázium se snaží téma dostávat také do svého systému vzdělávání, první pokusy přišly v únoru 2015. „Jako škola tuto iniciativu velmi podporujeme a snažíme se problematiku dostat také do povědomí veřejnosti. Na dni otevřených dveří naši žáci například zorganizovali ochutnávku fairtradových produktů a vyráběli ekologické tašky," uvedl ředitel školy Jaroslav Krpal. 

V únoru 2015 studenti na Valentýna prodávali vlastnoručně vyrobená čokosrdíčka a perníčky a ke konci měsíce se dostalo i na zkušební fairtradové vyučování, které nám popsal Tomáš Lukeš: "Vyučující ve svých hodinách uspořádali fairtradovou výuku, mnohdy inspirovanou materiály od NaZemi, pozvali jsme i Pavlu Kotíkovou z Ekumenické akademie. Celá naše řídicí skupina se zapojila v osobním dotazování každého učitele, kde cílem bylo představit a přiblížit průběh fairtradové výuky a vtěsnat ji do osnov. Celkem se zapojilo přes dvacet vyučujících ve více než čtyřiceti hodinách v jednom týdnu. Někteří změnili na tento týden celý svůj rozvrh, jiní jen den, někteří férovému učení věnovali pár minut." Podařilo se jim zahrnout téma i do hodin VV a HV, učitelka HV prý ležela 2 týdny ve zpěvnících a stálo to za to, zpívaly se lidové písničky ze zemí Latinské Ameriky, Indie, Afriky, Indonésie a Sumatry.

Poslední den před Velikonoci 2015 se studenti z Gymnázia v Uherském Brodě zapojil do osvětové akce "Za férovou čokoládu", pod záštitou Ekumenické akademie Praha. V zaječích kostýmech jsme po městě sklidili velký úspěch, a to zejména v tom, že se studentům podařilo zasvětit do fair trade na 300 lidí. Studenti následně měli stánek na Dni Země s fairtradovými brownies, muffiny, kávou, čajem a džusem. Studentům radost udělal zájem zastupitelstva o téma a prohlášení místostarosty o zájmu kandidovat Uherský Brod na Fairtradové město. Iniciativa studentů gymnázia má od začátku podporu radnice Uherského Brodu, jíž problematika fair trade není neznámá. „Je to jedna z aktivit, které město vyvíjí a podporuje. Letos jsme se stali jedním z oficiálních pořadatelů akce Fairtradová snídaně, kterou už několik let pořádá Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě,“ uvedla mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká. 

V květnu 2015 škola ve spolupráci s Ekocentrem Chrupa uspořádala Férovou snídani, o které informavala řada uherskobrodských deníků. Také v roce 2016 se studenti gymnázia zapojili do organizace Férové snídaně. V únoru 2016 opakovalo gymnázium tzv. fairtradové vyučování, pedagogové během něj zařazovali témata do svých předmětů, v rámci přípravy často využívali vzdělávací publikaci PodObal. Ke konci roku 2016 se škola chlubila již třetí nabídkou fairtradových banánů ve školní jídelně, celkem již takto nakoupili 120 kg banánů. 

Ve školním roce 2016/ 2017 se na škole obměnila řídící skupina, aby se studenti a studentky posledního ročníku mohli naplno věnovat přípravám na maturitní zkoušku. Pro nové členy a členky řídící skupiny byl připraven speciální férový teambulding, kde se dozvěděli vše o zapojení školy do kampaně Fairtradových měst a škol. Pro první ročníky se na začátku roku uskutečnila přednáška o fair trade, kdy se dozvěděli, na jakém principu systém Fairtrade funguje. Škola se zapojila do národního happeningu Férová snídaně a  uspořádala Výstavu na stromech. V rámci otevřených dveří školy žáci zajišťují propagaci fair trade informačním stánkem, kde mohou návštěvnící ochutnat fairtradové výrobky, nebo si odnést propagační materiály. Zástupci školy se  zůčastnili Národní fairtradové konference v Praze.

V roce 2018 škola dokočila krajský projekt zaměřený na osvětu o fair trade. V rámci tohoto projektu jsme ve dvou letech zorganizovali přednášky pro žáky naší školy a také pro žáky ZŠ v Dolním Němčí. Dále vytvořili studenti informativní plakátek s problematikou fair trade a už pošesté zorganizovali Férovou snídani. 

V následujícím roce se podařilo zorganizovat tradiční informativní přednášku pro nové ročníky. Další aktivity (Férová snídaně, výuka atd.) nebyly vzhledem k aktuální covidové situaci možné. V červnu pak odmaturovala celá řídicí skupina a omladit se ji podařilo až po covidové pauze. 


Škola usiluje o medializaci fair trade:

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Alena Ježková

pedagožka

E-mail: alena.jezkova@gjak.cz

Tel.: +420 728 366 065

 

 

 

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod (mapa)

www.gjak.cz