Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

Litoměřice

Držitel statusu Fairtradové město

Město Litoměřice jsou společně se Vsetínem prvními držiteli statusu Fairtradové město v České republice. 

 

 

Město Litoměřice podporuje fair trade od roku 2010. Od 18. dubna 2011 funguje v Litoměřicích Řídicí skupina k projektu Fairtradová města, v roce 2011 se sešla k tématu celkem sedmkrát a v květnu 2012 čítala již 13 členů. Agendou se zabývá tým Zdravého města. V sobotu 14. května 2011 se město zapojilo do oslav Světového dne pro fair trade uspořádáním happeningu Férová snídaně ve vašem městě. Od 14. září 2011 jsou držiteli statusu Fairtradové město. Místní škola Masarykova ZŠ se stala první Fairtradovou školou v České republice. 

„Město Litoměřice začalo fair trade podporovat minulý rok. Nakupujeme fairtradové produkty pro občerstvení poskytované v kanceláři starosty, informujeme na webových stránkách města i na akcích pro veřejnost. Paralelně ve městě působí neziskové organizace, které se více či méně fair tradem zabývají. Vyústěním je zatím přistoupení Litoměřic k projektu Aware & Fair, od kterého si jednak slibujeme systematičtější a hlubší podporu uvedené problematiky a jednak aktivní spolupráci s partnerskými městy projektu – Hannoverem, Poznaní, Miškolcem a Blantyrem. Cílem je co nejdříve splnit pět kritérií a získat status Fairtradového města,“ řekla v lednu 2011 při startu kampaně Fairtradová města Mgr. Marcela Trejbalová, koordinátorka projektu Aware & Fair za město Litoměřice.  

Město v dnešní době aktivně spolupracuje na tématu i s dalšími subjekty, kterými jsou: ShineBean, o.s., Středisko ekologické výchovy SEVER, Knihovna Karla Hynka Máchy, Masarykova základní škola, LINGUA UNIVERSAL Litoměřice, Zastupitelstvo mládežeCentrum cestovního ruchu, Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice a klub aktivních seniorů LiPen.  

Na konci roku 2015 se řídící skupina rozšířila o nové členky z neziskového sektoru z o.p. s. ShineBean a ze Zastupitelstva mládeže a do roku 2016 tak vstoupila řídící skupina se 16 aktivními členy. 

V roce 2015 uspořádalo město 30 osvětových akcí a dalších 10 osvětovýchaktivit finančně podpořilo granty na podporu fair trade v Litoměřicích. 

Město šíří povědomí o fair trade také prostřednictvím svých webových stránek, prostřednictvím letáků "Litoměřice jsou Zdravé a Férové město", letáků Jak FAlR TRADE pomáhá naplňovat Rozvojové cíle tisíciletí", publikací "Férový průvodce městem Litoměřice", prostřednictvím Roll-upu + vlajky "Fairtradové město Litoměřice", městských vitrín (Dlouhá ulice, Mírové náměstí), informačních panelů a informačních tabulí pro partnery Fairtradového města, prostřednictvÍm osvětových spotů promítaných v Regionální televizi a ve výloze infocentra na Mírovém náměstí, dále prostřednictvím osvětového stojanu s otočnými kostkami, který je umístěn vedle hlavního vchodu do Městské nemocnice.

Litoměřice podporují organizace i jednotlivce při pořádání akcí na podporu fair trade a odpovědného myšlení tím, že uděluje granty z Programu podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích. V roce 2015 bylo městem finančně podpořeno 7 projektů. Granty na podporu faitradových aktivity budou udělovány i v roce 2016.

V roce 2015 se zaměřili na spolupráci a podporu podnikatelského sektoru - fairtradových provozoven. Fairtradové provozovny propagují v nových propagačních materiálech (leták, plachta, inzerce) na webových stránkách města. V létě uspořádali soutěž "Kde v Litoměřicích hledat fair trade" zaměřenou na seznámení veřejnosti s místy prodeje fairtradových produktů. 

Do podpory fair trade ve městě se aktivně zapojují i studenti - Status Fairtradová škola obhájila Masarykova základní škola v Litoměřicích, Svojsíkova 5, a o titul Fairtradová škola usiluje Lingua Universal soukromá základní Škola a mateřská Škola s.r.o., Sovova 2. 

Řídicí skupina založila v roce 2014 Facebook Faitradové Litoměřice: https ://www. facebook.com/fai rtradovel itomerice?f ref= nf

 V roce 2017 město uspořádalo mnoho aktivit na podporu fair trade. Občané města si tak mohli prohlédnout dvě výstavy zabývající se problematikou spravedlivého obchodu "Plné ruce práce" a "poznej své boty". Do aktivit města jsou také zapojeni senioři v rámci projektu " Senioři pro Fairtrade". Propagace a prodej fairtradových výrobků probíhá na mnoha dalších akcích, které město Litoměřice pořádá ( Fairový ostrov 22.9. 2017, Férově spolu 9. a 29. 6. 2017, Africký a férový festival DUN DUN 19.6. 2017, Fairtradové odpoledne s Valíkem, Znám jednu cestu, Ozvěny filmového festivalu Země na talíři).

V roce 2019 proběhla aktivní spolupráce se spolkem ShineBean, o.p.s. v rámci globální odpovědnosti, kdy byla poskytnuta dotace z rozpočtu města na podporu základní školy Lolwe v Keni  Stávající aktivity uskutečněny v rámci jarní Férové snídaně, podzimní Výstavy na stromech, ale i letního férového afrického festivalu DUN DUN.V rámci fairtradových dotací byly podpořeny aktivity ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Sever s tématem „Férově se zastupitelstvem mládeže“, které vzdělává a prohlubuje osvětu odpovědného jednání k přírodě a lidmi navzájem. Ve spolupráci s Knihovnou K.H. Máchy zapojena veřejnost do problematiky férového obchodu aneb Cestujeme po stopách Fairtradu, Kinoklub Ostrov si připravil Férový ostrov zaměřený tentokrát na lokální soběstačnost a globální zodpovědnost. Nelze opomenout ani propojení tématu Fair trade s ochranou životního prostředí, kdy proběhl tzv. Recykl den, který nenásilnou formou donutil zamyslet se nad svým chováním vůči životnímu prostředí. Koncepce Fair trade byla ve městě Litoměřice rozšířena o péči o životní prostředí a nově se do fairtradových aktivit zapojili žáci Střední pedagogické školy, kteří se nejen zapojují do připravovaných akcí, ale i téma vložili do výuky občanské výchovy. Stálou podporou zůstávají litoměřičtí senioři v Domově na Dómském pahorku, kteří v rámci Fairtradového bufetu jsou každodenními odběrateli fairtradových výrobků.  
 

Prodejní místa:

 • BONA FIDE, Michalská 21
 • Čajovna Hóra, Osvobození 19
 • DM drogerie, Na Soutoku
 • Domov seniorů na Dómském  pahorku, Zahradnická 4
 • Fér Kafe, park Václava Havla
 • Hospic sv. Štěpána, Rybářské nám. 662/4
 • Kantýna LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Sovova 2
 • Kantýna Masarykovy základní školy, Svojsíkova 5
 • Kaufland, Českolipská ul.
 • Káva, čaj, koření, Dominikánské náměstí 3
 • NORSKAMODA.CZ, Jarošova 165/32
 • REFORMA TRADING, Mírové nám. 154/27
 • VITÁLKA v Litoměřicích, Velká Dominikánská 6
 • Zdravíčko, Mírové náměstí 18/10

 

Restaurační zařízení: 

 • Čajovna Hóra, Osvobození 19
 • Fér Kafe, park Václava Havla
 • Litoměřice. Kavárna Orbis, Jarošova 12/41
 • Káva s párou, Jarošova 165/32
 • La Karotka, Velká Dominikánská 6
 • Restaurace u Kata – Katovna, U Katovny 59
 • U Zlatého bažanta, Mírové nám. 13/21
 
Město Litoměřice je již od roku 2000 členem Národní sítě zdravých měst, kde se snaží zhmotnit myšlenku kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Stejně tak se snaží o aplikaci udržitelného rozvoje v konkrétních podmínkách města. A to lze mimo jiné docílit i změnou spotřební a nákupní politiky, nejen orgánu města, ale i širší veřejnosti. Proto je podpora fair tradu a snaha obhájit status Fairtradového města přirozeným krokem.

 

Město se tématem aktivně zabývá a o svém záměru informuje média:

 

Kontakt:

Bohdana Dojčinovičová

koordinátorka Fairtradového města Litoměřice

E-mail: bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz

Tel.: +420

 

Mgr. Petr Hermann

zastupitel a politik PZM a MA21

E-mail: hermann.petr@seznam.cz 

Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice (mapa)

zdravemesto.litomerice.cz/ferove-litomice.html