Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

Masarykova ZŠ, Litoměřice

Držitel statusu Fairtradová škola

Masarykova ZŠ je první školou v České republice, která splnila kritéria kampaně Fairtradové školy a je držitelem tohoto statusu. Město Litoměřice jsou Fairtradovým městem a Masarykova ZŠ se také snaží o podporu fair trade. Dne 10. 11. 2011 deklarovala škola svou oficiální podporu fair trade, informace o podpoře fair trade je také na webových stránkách školy.

 

Fair trade je zařazen do výuky, je součástí školního vzdělávacího programu. V prvním ročníku se témata globálního rozvojového vzdělávání objevují v hodinách výtvarné výchovy, prvouky, českého a anglického jazyka, na druhém stupni v hodinách českého a anglického jazyka, zeměpisu nebo výchovy k občanství. Každé pondělí prodávají žáci fairtradové produkty na stánku na chodbě školy, k tématu je na škole nástěnka. Žáci školy představují fair trade na školách v okolí. Žáci 5. třídy psali básničky na téma fair trade: 

"Muži i ženy dočkali se změny, 
za práci mají lepší plat, 
můžou zase klidně spát. 
Děti už pracovat nemusí, 
ve světě se to ani nesluší. 
Rozvoj komunit tu jenom kvete, 
bude lépe na tom světě.
Pěstují tu svoje zboží, 
to se po světě všude vozí. 
Kupujme ho s velkým klidem, 
pomůžem tím spoustu lidem."

Vladimír Růžička, 5.A

 

Na Masarykově základní škole v Litoměřicích učitelé cíleně a velmi úspěšně zařazují globální rozvojová témata do výuky, a to již od prvního ročníku. Cílem školy je v žácích budovat globální rozhled a vědomí celospolečenských souvislostí. Jedním z posledních zdařilých počinů v roce 2012 bylo ukončení projektu Originální čajová krabička, který spojoval výuku v anglickém jazyce s výtvarnou výchovou, vše inspirováno myšlenkou fair trade. Pod vedením anglického lektora měli žáci za úkol navrhnout originální obal čajové krabičky. Po úvodní motivaci a ochutnávce čaje se žáci pustili do práce. Dne 10. prosince došlo k vyvrcholení jejich tříměsíčního snažení a mladí návrháři ze čtvrtých tříd byli ohodnoceni porotou. Další zajímavou akcí v tomto období byl prodej fairtradových muffinů, žáci třetích tříd spolu se svými rodoči napekli přes 200 výborných zákusů a výtěžek z prodeje 3461 Kč darovali spřízněné škole v Malawi. 

 

„Na kampani Fairtradových škol oceňuji, že podporuje využití rozvojových témat ve výuce, což dává dětem globální rozhled. A také to, že klade důraz na praktickou stránku výuky. Když o něčem vyučuji, snažím se, aby si to žáci mohli v maximální možné míře prakticky vyzkoušet. Fair trade nabízí okamžitou zpětnou vazbu – dítě si něco koupí a na druhé straně světa z toho má někdo užitek,“ říká učitelka angličtiny Iveta Dragoňová z Masarykovy základní školy v Litoměřicích. 

 

„Snažíme se dětem vštípit vstřícnost vůči druhým, naučit je, že existují lidé, kteří potřebují pomoci, třeba i na jiném kontinentě,“ dodává ředitel této první české Fairtradové školy Karel Kynzl.

 

Ve školním roce 2015/2016 se řídící skupina snažila o maximální podporu fair trade jak mezi žáky, tak mezi veřejností. Akce si rozvrhla do celého školního roku:

  • 9. 10. se řídící skupina pro fair trade na škole zúčastnila výstavy na stromech s názvem“ Plné ruce práce“, doprovodnou akcí byl tisk dlaní na plátno a jeho zaslání pěstitelům jako pozdrav
  • 22. 10. se řídící skupina setkala s pěstiteli kávy z Mexika a Guatemaly v kavárně Fér kafé v parku Václava Havla v Litoměřicích, proběhla debata a předání pozdravů
  • listopad- únor, pravidelný prodej fairtradového čaje na chodbě školy
  • 19. 11. propagace a prodej výrobků a kávy rodičům na třídních schůzkách
  • 8. 12. předvánoční prodej fairtradových muffinů pečených žáky školy, tentokrát třídami 5. A a 5. B, výtěžek byl předán místní neziskové organizaci Shinebean, která podporuje globální rozvojové projekty v Keni
  • 17. 2. řídící skupina školy zorganizovala propagační a prodejní akci spojenou s oslavou 4. výročí získání titulu Fairtradová škola
  • květen- účast řídící skupiny a žáků školy na Férové snídani pořádané městem Litoměřice
  • 19. 5. škola zorganizovala velkou osvětovou akci pro žáky, rodiče a širokou veřejnost s názvem 1. férová večeře, v britském autobusu se prodávala káva, ve stáncích po zahradě výrobky žáků, dále víno, čaj a ostatní fairtradové výrobky, akce zaznamenala ohromný ohlas, 6000 Kč jako výtěžek akce bylo předáno neziskové organizaci ShineBean

 

Ve školním roce 2016/2017 škola získala první cenu v soutěži Fairtradový počin roku  za organizaci Férové večeře v roce 2016. Předávání titulu proběhlo v říjnu 2016 za účasti pana starosty, tisku i regionální TV.

Fairtradová skupina školy uspořádala v říjnu  pro veřejnost "Výstavu na stromech" v Jiráskových sadech. V listopadu proběhl na škole "Týden globálního vzdělávání", v rámci mezinárodního týdne GV, žáci tvořili na toto téma v mnoha předmětech, proběhla výtvarná výstava, literární výstupy žáků, přednášky paní Rokůskové o školství v Africe, prodej FT výrobků aj. V rámci třídních schůzek probíhá také propagace a prodej fairtradových výrobků. V únoru je zorganizována propagační akce pro celou školu při příležitosti 5. výročí získání certifikátu Fairtradová škola. V květnu se škola účastní Férové snídaně pořádané městem Litoměřice - propagace školy, prodej výrobků, organizace soutěží pro širokou veřejnost školní fairtradovou skupinou

Učitelé  průběžně zařazují globální rozvojováh témata do výuky.

 

Škola o fair trade informuje média:

 

Kontakt:

Mgr. Iveta Dragoňová

Email: iveta1976@hotmail.com

Tel.: +420 721 488 005 

Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice

www.masarykovazs.eu