Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

Městská část Praha 8

Držitel statusu Fairtradové město

Městská část Praha 8 se stala první Fairtradovou městskou částí v České republice. Titul slavnostně převzal pan Petr Vilgus, zástupce starosty městské části Prahy 8, a radní MČ P8 paní Anna Kroutilz rukou paní Hany Chorváthové, ředitelky Fairtrade Česko a Slovensko, a paní Lisy Hermann, koordinátorky Fairtradových měst a škol v Německu. Předání proběhlo 10. 11. 2016 za úžasné atmosféry a přítomnosti účastníků Národní fairtradové konference v Divadle pod Palmovkou v Praze 8.

Základním krokem na této cestě se stalo přijetí Deklarace podpory fair trade, kterou v květnu 2016 schválila Rada MČ Praha 8. Tímto dokumentem se městská část připojuje k celosvětovému hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi zeměmi globálního Jihu a Severu, které stojí na rovných příležitostech, odpovědném obchodním partnerství a šetrném přístupu k lidem a přírodě.

V řídicí skupině na podporu fair trade je deset lidí, mezi nimi politici a úředníci z úřadu, z místní obchodní akademie, neziskového sektoru, beach klubu nebo farnosti.„Obyvatelé bohatých zemí, mezi které Česká republika jednoznačně patří, by měly při své spotřebě zohledňovat zájmy výrobců z rozvojových zemí. Podporou fair trade naplňujeme také cíle v oblasti udržitelného rozvoje, pojmenované v řadě českých i mezinárodních dokumentech. Jsou to například dokumenty Agendy 21 nebo Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR,“ říká zástupce starosty Petr Vilgus (SZ). „Jsme si vědomi toho, že životní a pracovní podmínky lidí v zemích globálního Jihu můžeme do značné míry ovlivnit svým spotřebním chováním. Proto volíme eticky obchodované produkty, které nám dávají jistotu, že při jejich výrobě nedochází k porušování lidských a pracovních práv, práv dětí a ani k nevratnému poškozování životního prostředí,“ uvádí radní pro životní prostředí Anna Kroutil (ANO), která se snahou o zapojení do fair trade kampaně na Praze 8 začala již minulý rok. „Jsem moc ráda, že mě moji koaliční kolegové podpořili,“ doplňuje poděkování Anna Kroutil. 

 

Fairtradová káva, čaje, cukr a sušenky se návštěvám podávají při setkáních u starosty, radních a tajemníka MČ Praha 8, také jsou využívány oddělením strategického rozvoje a místní Agendy 21 při pořádání konferencí, seminářů a pracovních setkání Komise MA21 RMČ Praha 8 a Zastupitelstva mladých MČ Praha 8.

Městká část Praha 8 má celkem kolem 103 000 obyvatel, musí tak v rámci dostupnosti fairtradových výrobků občanům disponovat 21 maloobchody a 11 restauračními zařízeními. Aktuální seznam míst je ke stažení zde.

Na podpoře fair trade spolupracuje úřad s neziskovými organizacemi, farnostmi, školami i obchodními společnostmi. 

V roce 2015 a 2016 pořádal Úřad městské části Praha 8 následující akce:

Během roku 2017 se městské části podařilo zorganizovat několik zajímavých akcí a zohlednit udržitelnostv systémovém procesu na úřadě. Ve spolupráci s partnery byly uspořádány jarní a podzimní Férové trhy. V nabídce trhů byly produkty místníhozemědělství, sociálních podniků a neziskových organizací a fair trade. Zájem místních obyvatel, ale ináhodných procházejících předčil veškerá očekávání.
Příkladem snahy o udržitelný rozvoj Prahy 8 je zpracování studie „Možnosti udržitelné spotřeby MČPraha 8“. Studie obsahuje doporučení a směr, kterým se může do budoucna Úřad městské části Praha8 ubírat, a tak přispívat k naplňování cílů udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Tato studiepředstavuje první krok na cestě k systematickému zadávání veřejných zakázek. Cílem je, aby bylyveřejné finance využity ve prospěch ekologicky šetrných produktů, na podporu znevýhodněných,podporu lokální ekonomiky anebo naopak férového obchodu s tzv. rozvojovými zeměmi.
V říjnu 2017  uspořádali setkání s pěstitelem kávy z Mexika. Debata proběhla v Karlínské obchodní akademii a takbylo umožněno veřejnosti i studentům dozvědět se zajímavé informace o životě farmářů, o práci na plantážích, a hlavně o praktickém důsledku zapojení družstev pod certifikaci fair trade.  
V rámci propagace fair trade úřad v roce 2017 nakoupil vánoční dárkové balíčky nejen s fairtradovými potravinami, ale i upomínkovými předměty s přiloženými příběhy farmářů.
Vzhledem k tomu, že jedna ze středních škol na  území Prahy 8 má v plánu stát se Fairtradovou školou,zavázala se městská část tuto snahu podpořit podpořit a studentům pomoci.
Více informací o podpoře fair trade na Praze 8 naleznete zde.

V roce 2018 proběhly aktivity na podporu fair trade v rámci Týdne pro fir trade - Férový trh na Palmovce v rámci akce k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje a Férová snídaně na několika místech Prahy 8, například v prodejně Biodomov, kde se představili dodavatelé fairtradových produktů, jako jsou například férové banány, čokoláda, oříškové pasty a rýže anebo třeba férové oblečení pro děti. Během tohoto týdne proběhla i férová anketa o zajímavé ceny.

V roce 2019 se městská část zapojila do celonárodní Výstavy na stromech Cena kakaa. Výstava byla umístěna současně na dvou frekventovaných místech městské části. 

Kontakt: 
Lenka Kroužilová

Oddělení plánování a rozvoje

e-mail: lenka.krouzilova@praha8.cz 

Tel: 720 027 611

Úřad městské části Praha 8, U Meteoru 10, 180 48 Praha 8 (mapa)

www.praha8.cz