Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč

Držitel statusu Fairtradová škola

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč je čtvrtou Fairtradovou školou v České republice. 

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč je jednou z největších středních škol na Třebíčsku a fair trade podporuje již několik let. Pořádá přednášky o fair trade, informuje na akcích, ve škole je k tématu fair trade trvalá nástěnka a výstavka. Téma fair trade je zařazeno do projektů v rámci předmětů občanská nauka (projekt etika nakupování), aranžování a propagace (výroba propagačních letáků o fair trade) a předmětu potraviny a výživa (kvalita fairtradových potravin). "Myslíme si, že je třeba myšlenku podpory fair trade dostat více do života lidí u nás. Abychom si všichni uvědomovali, že fair trade je šancí pro konkrétní lidi z rozvojových zemí vymanit se z chudoby a pro spotřebitele vyjádřit globální solidaritu a odpovědnost. Příležitost znovu navázat ztracené spojení mezi těmi, kdo výrobky vyrábí a těmi, kdo spotřebovávají a také dozvědět se o vzdálených zemích a kulturách," popsala důvody zapojení do kampaně studentka 2. ročníku Lucie Syrová.


Škola spolupracuje se Zdravým městem Třebíč a ekologickým střediskem Chaloupky na podpoře fair trade, v letech 2011 a 2012 se spolupodílela na pořádání happeningu Férová snídaně ve vašem městě. „V Třebíči se osvětě fair trade věnujeme skoro 4 roky. Pořádáme semináře, workshopy, výstavy a besedy na toto téma. Věříme, že se brzy podaří naplnit i kritéria pro udělení certifikace Fairtradového města a zařadíme se mezi více jak tisícovku měst na světě, kde lidem není lhostejné, v jakých podmínkách žijí pěstitelé a řemeslníci v zemích globálního Jihu,“ říká Ing. Iveta Ondráčková, koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21 v Třebíči.

 

Ve školní restauraci v Náměšti nad Oslavou se nabízí fairtradová káva. Od září 2012 si mohou žáci v dopoledních hodinách zakoupit fairtradové výrobky na recepcích škol na Sirotčí a Borovině, kde studenti vykonávají část své praxe - prodej občerstvení studentům školy. U fairtradových výrobků jsou k dispozici plakáty a letáky informující o fair trade.

 

V kanceláři ředitelky školy se podává fairtradová káva. Dne 12. 6. 2012 vznikla na škole řídicí skupina, jejími členy jsou 2 studentky a jedna učitelka. Stejný den podepsala ředitelka školy Mgr. Libuše Kolářová dokument Deklarace podpory fair trade. Dne 20. 12. 2012 se škola stala 4. Fairtradovou školou v České republice, první v Kraji Vysočina: „Považujeme za čest stát se Fairtradovou školou a šířit tak dobré myšlenky spravedlivého obchodu mezi své studenty. Prostřednictvím sociálních partnerů a společenských akcí, které naše škola zajišťuje, můžeme oslovit širokou odbornou i laickou veřejnost. Máme radost, že se Hotelová škola Třebíč stává první Fairtradovou školou nejen v Třebíči, ale i v Kraji Vysočina,“ říká k úspěchu školy Mgr. Libuše Kolářová, ředitelka Hotelové školy Třebíč.

 

V roce 2013 škola aktivně pokračovala ve své podpoře fair trade a uspořádala k tomu několik akcích na půdě školy nebo v ulicích města. Na Vánoční výstavě paní ředitelka s žáky školy podepisovali petiční archy na podporu pěstitelů kakaa Za férovou čokoládu a na chodbách vystavovali edukativní panely, připraveny byly také ochutnávky vánočního cukroví z fairtradových surovin se sloganem: "Suroviny z mírného pásma – podpora českých producentů. Suroviny tropického a subtropického pásma – podpora fairtradových producentů".

 

Ve školním roce 2015/2016 škola uspořádala ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč Biojarmark, v rámci kterého propagovala fair trade mezi veřejností. Žáci měli možnost osobně se setkat a besedovat s pěstiteli fairtradové kávy z Mexika a Guatemaly, které do České republiky pozvala společnost NaZemi. Oba pěstitelé ochotně diskutovali se žáky o kávě, fair trade, obchodování s kávou. Besedy se zúčastnili i hosté z radnice. "Lidé by měli kupovat fairtradovou kávu, protože pomáhají chudým lidem, aby měli důstojnější život a mohli poskytnout vzdělání svým dětem," říká uvedl jeden z pěstitelů, Eimar Velazquez Mazariegos z mexického družstva ISMAM.
Mezi dalšími akcemi byla např. Vánoční výstava, kde se fair trade propagoval velmi zajímavým způsobem - lidé se mohli fotit jako „Hrdinové každým soustem“. Na jaře se konal Jarní jarmark pro veřejnost. Škola na něm propagovala fair trade mezi veřejností ochutnávkou dezertů s použitím fairtradových surovin. A škola byla rovněž spoluorganizátorem Férová snídaně.

 

Škola uspřádala ve školním roce 2016/2017 mnoho akce a happenigů. V rámci dne otevřených dveří informovala o propagaci myšlenky fair trade na škole. Před Vánoci proběhla výstava Za férové banány ve spolupráci s Ekumenickou akademií. Na akci Škola Zdravých měst, která je součástí projektu Národní sítě zdravých měst ČR, žáci oboru cukrář připravili dezerty s použitím fairtradových surovin. Jako každý rok se škola zapojuje do Férové snídaně, pořádá přednášky o fair trade. Také ve školním roce 2017/2018 škola uspořádala akci na podporu fair trade v rámci dne otevřených dveří, zapojila se do Férové snídaně, informace o fair trade jsou zařazeny do výuky předmětů Potraviny a výživa, Suroviny, Zbožíznalství, Občanská nauka. V roce 2021 pokračovali na škole s výukou globálních témat a zapojování do informačních akcí.

 

Škola o fair trade informuje média:

  

Kontakt:

Mgr. Jitka Vejtasová

učitelka

E-mail: vejtasova@tiscali.cz

Tel.: +420 728 774 062

 

Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

www.trhs.cz