Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

SOŠS-EA Náchod

Držitel statusu Fairtradová škola

Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie se 13. října 2014 stala jako jedenáctá u nás Fairtradovou školou. Ředitel školy Mgr. David Hanuš v říjnu 2013 schválil deklaraci podpory fair trade a 1. 11. 2013 vznikla řídicí skupina. Na webu školy je k podpoře fair trade samostatná podstránka. „Zapojení do kampaně znamená zpestření života školy a úzkou spolupráci učitelů se studenty. Rozšiřuje obzory v otázce globálních témat a  přináší i lahodnou vůni a chuť fairtradových produktů,“ popsala význam vstupu do mezinárodní kampaně vedoucí řidící skupiny Mgr. Darina Tyčová.

 

Na škole se uskutečnily různé akce na podporu fair trade. V září 2013 proběhla první férová přestávka, kdy si mohli studenti i učitelé zakoupit fairtradové výrobky, v říjnu se akce úspěšně opakovala. "Během velké přestávky si mohli učitelé a studenti zakoupit nejen fairtradové nápoje, ale také férovou čokoládu a tyčinky - těch se prodalo 50 kusů," komentovala akci učitelka Mgr. Darina Tyčová. Férové přestávky se od listopadu 2013 konají pravidelně každý čtvrtek o velké přestávce. Na sekretariátu školy a u ředitele školy je v rámci provozu využívána fairtradová káva.


Na škole se globálním a rozvojovým tématům věnují ve 2. a 3. ročních v předmětech Občanská nauka, Základy ekonomiky, Biologie a ekologie, Sociální právo. V říjnu 2013 na škole proběhla pro studenty 2. a 3. ročníku přednáška na téma fair trade a férová čokoláda, na přelomu roku také výstava "S fair trade můžeš změnit svět", žáci s učiteli se ke konci roku zúčastnili setkání se zástupkyní pěstitelů kakaa Afií Owusu z Ghany. 
"Také se snažíme nalákat učitele, aby se téma chudoby a fair trade dostalo do výuky, což se nám daří," uvedla Hana Havlová, která vyučuje sociální předměty. Pedagožka Mgr. Darina Tyčová například učí témata v hodinách třetích ročníků. V dubnu 2014 se celkem 13 pedagogů školy zúčastilo školení o globálním vzdělávaní a fair trade, které školila Eva Malířová z NaZemi. 

 

Škola se také zapojila do mezinárodní kampaně "Za férovou čokoládu", kterou v ČR koordinuje Ekumenická akademie. V dubnu 2014 uspořádali studenti školy v Náchodě happening, během kterého seznamovali veřejnost s principy fair trade, tančili, malovali a sbírali podpisy k petici za férovou čokoládu. 

V říjnu 2014 byly na škole zahájeny dvě tématické výstavy najednou: Musím být trpělivá o pracovních podmínkách pracovnic v textilním průmyslu v Asii a kolekci fotek z českých rozvojových projektů. 

 

Školní rok 2015/2016 žil opravdovým fairtradovým životem. Nejzajímavější aktivity popsala řídící skupina takto:

  • Pohádkové putování

24. 9. 2015 jsme opět uspořádali pro děti z náchodských mateřských a základních škol Pohádkové putování, tentokrát na téma Vzhůru do oblak!. Na dvou trasách jsme měli fairtradové stánky, kde jsme nabízeli propagační letáčky a fairtradové výrobky i kávu dětem i učitelům.

  • První fairtradový miniveletrh v Praze

21. 9. 2015 jsme se zúčastnili prvního Miniveletrhu fairtradových výrobků, kde jsme měli možnost vidět širší spektrum firem a výrobků, které jsou do fairtradu zapojeny. Získali jsme nové kontakty a informace, ochutnali jsme a nakoupili zboží pro naše přestávky a další akce.

  • Oslava prvního výročí udělení titulu Fairtradová škola

22. 10. 2015 jsme společně oslavili rok činnosti naší školy coby fairtradové instituce. V tělocvičně visely fotografie ilustrující toto období, nechybělo fairtradové občerstvení a velkolepý dort, který upekla Míša Mazurová – členka naší řídící skupiny.
Do školy zavítal pan dr. Silný, ředitel ekumenické akademie v Praze, který nám představil nový projekt – tzv. Klimatickou snídani  -  formou přednášky a workshopu v několika vyučovacích hodinách.

  • Projektový den 2016

17. 03. 2016 proběhl na naší škole Projektový den na pomoc Srí Lance a Iráku. Do projektových dní je zapojeno více organizací, jako PMD, Člověk v tísni nebo Diakonie ČCE.
V rámci fairtradu jsme využili tématu Projektového dne – vytvořili jsme prezentaci, kde jsme představili Srí Lanku jako jednu z významných producentů fairtradového zboží. Rovněž jsme se zapojili do kampaně Za férové banány, v městské knihovně a okolí jsme rozdávali letáčky a poskytovali informace o možnostech podpory pěstitelů banánů a dalšího ovoce.

  • Férový fotbal

11. 5. 2016 se sešly již potřetí střední školy z Náchoda a spřáteleného Bozkówa na turnaji ve Férovém fotbale. Každé družstvo obdrželo ceny, jejichž součástí byly drobné propagační předměty a všichni se mohli občerstvit férovou kávou, čajem a dalšími pochutinami.

V roce 2016/17 škola uspořádala a zúčastnila se těchto aktivit:

V dalším roce proběhl opět Pohádkový les s férovým občerstvením pro žáky všech základních škol a stacionářů, osvětová akce Příběh banánu, fairtradová přednáška v centru SEVER v Horním Maršově, vánoční Fairtradové odpoledne, Férové přestávky a návštěva ze spřáteleného církevnho sbou ze Skotska. Při té příležitosti studenti zjistili, že Skotové jsou dokonce fairtradový národ!

Následující rok vypadal co do programu podobně, ovšem Pohádkového lesa se účastnili i zahraniční studenti, kteří na škole zrovna pobývali v rámci projektu Edison. Začali se zajímat, jak (a jestli vůbec) funguje fairtrade v jejich rodných zemích (Indie, Turecko, Jordánsko, Estonsko). V řijnu byla opět Výstava na stromech v parku u nádraží v Náchodě, dubnový projekt se tentokrát zaměřil na pomoc Sýrii a Filipínám. Ve vstupní hale městské knihovny jfungoval celý týden fairtradový stánek s občerstvením a propagačními materiály. Fairtradové výrobky škola nabízí při fairtradových přestávkách a také každé návštěvě, dokonce i školní inspekci. 

Školní rok 2019/20 byl ve znamení tradičních akcí i mezinárodní spolupráce a fairtradové inspirace v rámci projektu Erasmus. 

Škola usiluje o medializaci svých aktivit:

- Pohádkový les

- Výstava na stromech

- Poznej své boty

- Fairtradová konference

- Sázení banánovníku

- projektový týden

- Bangladéš - férové přestávky a dny otevřených dveří 

 


Kontakt:

Mgr. Marie Veverková

pedagožka

E-mail: marie.veverkova@seznam.cz

Tel.: +420 602 423 963

Kladská ul. 335, Náchod 547 01

www.socea.cz