Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

SPŠ stavební Valašské Meziříčí

Držitel statusu Fairtradová škola

SPŠ stavební Valašské Meziříčí je držitelem tittulu Fairtradová škola od 24.5. 2018. Titul převzala pedagožka Kateřina Skalická spolu s dalšími členy a členkami řídící skupiny z řad studentů a studentek.

Řídicí skupinu tvoří 5 studentů a učitelka.  

 

Ve školním bufetu jsou k dispozici fairtradové výrobky. Ve školní jídelně pořádají fairtradové snídaně. Jednou týdně o velké přestávce si mohou studenti díky nadšení fairtradové skupiny ve vestibulu zakoupit fairtradovou kávu, čokoládu nebo čaj. 

 

V listopadu 2015 byla v prostorách školy ke zhlédnutí výstava Plné ruce práce, na výstavě se podávala fairtradová káva a čaje, v prosinci 2015 ve školní jídelně uspořádali fairtradovou snídani. Řídicí skupina se v lednu 2016 účastnila zimního semináře NaZemi k plánování aktivit a porozumnění fair trade. 

 

Ve výuce se zabývají příbuznými tématy. Jejich aktivity v podpoře fair trade se částečně propojují s aktivitami v rámci EVVO. Výuka globálních a rozvojových témat a souvislostí je pravidelně zařazována do výuky v předmětech občanská nauka, biologie a ekologie, chemie, fyzika, anglický jazyk a český jazyk a je zakotvena v ŠVP školy.

 

V odborných předmětech se jako stavební škola zaměřují na propagaci myšlenek udržitelného rozvoje ve stavebnictví (vhodnost materiálů, úspora energií, recyklace, pasivní domy, nízkoenergetické domy). Úspěšně se účastní soutěží s touto tématikou Enersol a Grundfos.  V předmětech OBN, EKG využívají materiály Jeden svět na školách, NaZemi, Eko-kom a jiných. Účastní se soutěže CO2 liga, využívají možnosti přednášek z Hnutí Brontosaurus a NaZemi, účastní se projektů Dnes jím jako… nebo Kola pro Afriku. Ve výuce tak na škole řeší aktuální společenské a politické problémy jako migrace, války, menšiny (občanská výchova), chemický průmysl v rozvojových zemích, problém hnojiv, plastů (chemie) nebo různé druhy energie, ekologické dopady (fyzika). V rámci biologie a ekologie bývá v měsíci lednu v prvních třech ročnících jedna vyučovací hodina věnována principům fair trade, v únoru problematice palmového oleje. Ve výuce využívají sociální spoty z různých zdrojů (Jeden svět na školách, Ušili to na nás, Příběh věcí a Příběh balené vody).
A jaké aktivity uspořádala škola v roce 2017/2018? 
Naši žáci pomáhali zahájit Vánoční trhy - členové školní fairtradové skupiny vysvětlovali, co znamená férový obchod a jak funguje.

Majáles a Férová snídaně První květnovou sobotu se konal Majáles a o týden později se konala Férová snídaně, obě tyto akce se konaly na nádvoří zámku Žerotínů. žáci se na těchto  akcích objevilii s férovou kávou, čajem a jinými pochutinami. Do férové snídaně se spolu s Charitou Valašského Meziříčí a Gymnáziem Františka Palackého přidali už podruhé. 
Dnes jím jako Ind Opakovaně se zásluhou našich paní kuchařek a paní vedoucí stravování účastní projektu "Dnes jím jako…“. Letos jako Ind. V tento den mohli žáci zkusit něco málo z pestré indické kuchyně a tím se přiblížit k této podivuhodné zemi.

Fairtradové přestávky Každé pondělí o velké přestávce se v jídelně uskutečňuje „Fairtradová přestávka“, kde si žáci a učitelé můžou zakoupit za symbolickou cenu férovou kávu, čaj, čokoládu a jiné dobroty v podobě čokolád, sušenek a lízátek.

Dny otevřených dveří na naší škole Při každoročních dnech otevřených dveří škola nabízí férovou kávu a čaj. Návštěvníci se mohou podívat na výstavu, která je zaměřena každý rok na něco jiného, tento rok byla zaměřena na férové banány. A lidé si odtud mohli odnést i prospekty o férovém obchodu.

MImořádnou akcí byla vrstevnická výuka o Fairtrade v 7. třídě místní ZŠ. 

Pravidelně se rozdává fairtradová káva, ale pouze těm, kdo si přinesou vlastní hrnek. V roce 2019 proběhl také mikulášský jarmark a Výstava na stromech. 

Škola usiluje o medializaci své podpory fair trade:

 

Kontakt:

Mgr. Kateřina Skalická

pedagog

Tel.: +420 604 253 731

E-mail: skalicka@spsstavvm.cz

SPŠ stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

www.spsstavvm.cz