Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

SŠ Kostka Vsetín

Držitel statusu Fairtradová škola

Střední škola Kostka s. r. o., Vsetín je od 17.4. 2019 držitelem titulu Fairtradová škola. Deklaraci podpory fair trade podepsal ředitel školy PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph. D. 29. ledna 2019. Jedná se o soukromou střední školou, která funguje od r. 1991. Filosofií školy je právo na svobodnou volbu každého jedince, škola podporuje žáky i zaměstnance školy ve svobodné volbě názorů i činů. Od školního roku 2018-2019 se začala konstituovat řídící skupina k podpoře fair trade.

 

Součástí výuky všech oborů jsou témata rovných příležitostí, odpovědného obchodního partnerství, šetrného přístupu k lidem a přírodě, podpory celosvětovému hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi zeměmi globálního Jihu a Severu. Studenti se aktivně účastní mnoha akcí, popř. sami iniciují aktivity seznamující veřejnost s těmito tématy, sami o nich diskutují. 

 

Na Střední škole Kostka s.r.o. se studuje několik oborů a v rámci všech ŠVP jsou řádně zařazena a realizována témata globálního rozvojového vzdělávání. Také školní firma prosazuje a naplňuje myšlenky výchovy v duchu „udržitelného světa“. Například konkrétně témata Výchova k myšlení v globálních evropských souvislostech se realizuje v zeměpise (Evropa a svět, mezinárodní setkání), cizích jazycích (životní styl a vzdělávání v Evropě i světě) či dějepise (kořeny a zdroje Evropské i světové civilizace). Zde zařazují informace o globálním obchodě a globalizaci světa (Příběh věcí), ale na druhou stranu i o alternativách typu fair trade, o palmovém oleji, alternativních zdrojích energie, problematice globálního oteplování či úbytku vody atd. Témata multikulturní výchovy ve výše uvedených předmětech, ale i v předmětu občanská výchova, estetická výchova a základy přírodních věd (biologie). Ve škole pracují s konkrétními kampaněmi, např. Za férové banány, Poznej své boty, Za férovou čokoládu. Témata environmentální výchovy prezentují zejména v oblasti základů přírodních věd a biologie, ale také v zeměpise a občanské výchově. Jednotliví vyučující odborných předmětů zařazují témata aktuálně do své výuky a navazují s konkrétními údaji a specifikacemi na všeobecné informace získané ve všeobecněvzdělávacích předmětech. Jako škola vedou pedagogové žáky ke kritickému myšlení a utváření názorů na svět kolem nich. 

 

Na škole se podporuje i prodej fairtradových produtků, ačkoli pro účast mladších žáků víceletého gymnázia se na ně vztahuje Vyhláška 282/2016 Sb. a kritérium tedy není povinné. Na akcích školy pro veřejnost podporují prodej fairtradových výrobků, propagují je a prodávají. Ve školní sborovně a některých kabinetech se pije fairtradová káva. Studenti školy vaří zájemcům pravidelně fairtradovou kávu.

 

Škola stojí na území Faitradového města Vsetín a aktivně se do činnosti zapojuje. Spolupracuje také s LÍSKOU, z. s. a dalšími Fairtradovými školami na území města. Učitelka Jaroslava Ševčíková je členkou řídící skupiny pro fair trade Města Vsetína. 


Mezi hlavní podpořené akce na podporu fair trade patří Vsetínský týden pro fair trade (ve spolupráci s Lískou), Férová snídaně (ve spolupráci s Lískou), organizace předvánoční kampaně za férovou čokoládu a kakao (s oslovením rodičů a seznámením celé školy s tématem fair trade), happening banánovník k pracovním podmínkám na plantážích nebo kampaň Stop palmovému oleji včetně práce s aplikací k rozpoznávání jeho přítomnosti v potravinách. Každý rok se také škola přidává do organizace Výstavy na stromech k pracovním podmínkám, v roce 2017 ji pořádala na náměstí a v zámeckém parku, výstavou prošlo přes 500 účastníků a zájemců, se kterými žáci diskutovali. Škola výstavu pořádala ve spolupráci s Lískou i v roce 2018.

 

Kontaktní osoba:

Jaroslava Ševčíková

pedagožka

E-mail: Sevcikova.jaroslava@kostka-skola.cz

Tel.: +420 732 234 692

 

Střední škola Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín

www.kostka-skola.cz