Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

VOŠ a SZŠ Hradec Králové

Držitel statusu Fairtradová škola

 

 

Dne 16. listopadu 2017 získala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 titul Fairtradová škola. Titul byl předán v rámci studentského dne, který si studenti a studentky každoročně sami organizují. Škola usilovně pracovala na získání titulu od září 2015. Řídící skupina, které měla 5 členů (2 učitele a 3 studenty) se od začátku mohla spolehnout na podporu vedení školy. Jménem paní ředitelky byla podepsána a školním razítkem označena deklarace podpory fair trade. Na školním webu i na školní chodbě visí informace o fair trade a náměty, jak se zapojit do jeho podpory.

Díky aktivitě a entuziasmu pedagogického sboru se studenti s problematikou fair trade a tématy globálního rozvojového vzdělávání seznamují jako s průřezovým tématem. Koncem listopadu 2015 se studenti zajímající se o problematiku fair trade zúčastnili interaktivní výstavy Supermarket SVĚT, která je zaměřena na globální rozvojové vzdělávání. Pedagogové jsou aktivní v oblasti globálního sebevzdělávání, ve školním roce 2016/17 např. ve Školském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Hradci Králové (Pohled na subkultury a životní styl mládeže; Evropská migrační krize, historické kořeny; Nástrahy virtuálního světa) či v kurzech vzdělávacích institucí Descartes (Energetika v 21. století i ve vzdálenější budoucnosti), Člověk v tísni (Tři podoby propagandy) a Arpok (Učíme o globálních souvislostech III.).

Zařazení fair trade a globálního vzdělávání do výuky probíhá zejména v předmětech občanská nauka, dějepis, první pomoc, etická výchova, psychologie a komunikace, fyzika, ekonomika. Škola organizuje debaty a diskuse o pozitivech i problémech multikulturního soužití, objasnění příčin migrace lidí. Během aktivity Hrou proti AIDS se studenti netradičním způsobem informují o možnostech přenosu viru HIV, pohlavně přenosných infekcí a o ochraně před nežádoucím těhotenstvím. Hra umožní zamyslet se nad vlastními postoji a chováním v možných rizikových situacích, a to i z globálního pohledu. V oblasti udržitelného rozvoje navštěvují studenti ve 3. ročníku ekologické kurzy a v 1. ročníku adaptační kurz. 

Osvětové aktivity probíhají v průběhu celého roku. V prosinci 2016 byl v rámci akce Příběh banánu ozdoben strom před budovou školy. Koncem března řídící skupina držela stráž u „Férového“ stánku na filmovém festivalu dokumentárního filmu o lidských právech Jeden svět. Zde informovala o Fairtrade a rozdávala samolepící pozvánky (ideální na ledničku) na Férovou snídani. A právě Férová snídaně v Hradci Králové, která tradičně probíhá v Jiráskových sadech, je náš Opus Magnum. Obvykle na pikniku přivítáme kolem 60 nadšených a s chutí snídajících hostů včetně zástupců médií. Férovou snídani uspořádala škola i v květnu 2017 (podívejte se na video z akce), kde byla i možnost ochutnávky fairtradové čokolády. V říjnu 2017 škola spolupracovala s Gybonem na akci Výstava na stromech v Žižkových sadech.

Ve školní kantýně se prodávají fairtradové výrobky, škola tím podporuje větší dostupnost etických výrobků. 

Aktivity školy v roce 2018:

 • 21. 3. - 22. 3. 2018 propagovali žáci fair trade v rámci festivalu Jeden svět v Bio Centrál.
 • 3. 5. 2018 si žáci na DM připravili soutěže s ekologickou tematikou pro žáky z družiny speciální školy. Po zvládnutí všech stanovišť si za odměnu všichni odnesli sladký balíček s fairtradovými výrobky.
 • 12. 5. 2018 podpořil fairtradový tým školy piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů - Férovou snídani, která se konala tradičně v Jiráskových sadech. 
 • Podařilo se získat finanční podporu Královéhradeckého kraje na fairtradové odměny do soutěží pro DM, včetně fairtradových kondomů k rozdání žákům v rámci interaktivního odpoledne věnovaného viru HIV/AIDS.
 • Škola se zúčastnila 4. národní fairtradové konference v Brně.

V roce 2020 proběhly tyto akce:

 • 3. – 10. 10. 2020 jsme jako spoluorganizátoři připravili Výstavu na stromech s názvem Práce (bez) budoucnosti – zapojení do výuky a vytvoření výukového listu ing. Beránkovou, výstavu zhlédly skupiny z domova mládeže.
 • Vzhledem k situaci kolem COVID-19 se nepodařilo uskutečnit žádné jiné větší akce, ale v rámci soutěží využíváme fairtradové odměny. Fairtradové výrobky byly také součástí vánočních dárků některých zaměstnanců školy.
 • V dubnu jsme na plotě DM v Hradecké ulici instalovali pro širokou veřejnost výstavu Naše boty a v červnu Poznej své boty (instalována po celé letní prázdniny).
 • 6. června jsme realizovali interaktivní odpoledne pro žáky speciální školy – odměnou za splnění úkolů byly fairtradové balíčky (podpora MUP KHK).
 • 18. června jsme připravili komunitní setkání ze šablon pro 2. třídu ze ZŠ Gočárova – setkání bylo zaměřeno na třídění odpadu, ale seznámili jsme žáky i se značkou fair trade a pravidly spravedlivého obchodování – součástí odměn byly i fairtradové sladkosti.

Spolupráce a plány:

 • Daří se nám navštěvovat různá školení a konference a získané poznatky aplikovat do výuky i výchovy na DM, např. Kapradí, GRV, on-line projekty.
 • Stále rozšiřujeme množství fairtradových potravin i dalších výrobků ve školním bufetu – výrobky využíváme jako dárky k narozeninám, Vánocům atd.
 • Nadstandardní a velmi aktivní je spolupráce s dalšími školami (Gymnázium Boženy

Němcové, ZŠ a MŠ Kukleny, Obchodní akademie HK, nezisková organizace Edulín),

všichni se společně podílíme na organizování Výstavy na stromech, případně dalších

akcích.

 • Opět se nám podařilo získat finanční podporu Královéhradeckého kraje na fairtradové
 • odměny do soutěží pro DM.
 • Podařilo se nám využít problematiku fairtrade v tzv. šablonách.
 • Snažíme se hledat nové možnosti spolupráce a rozšiřování povědomí o fairtrade.

 

 

Medializace:

Kontakt:

Hana Kujalová

pedagožka

E-mail: hana.kujalova@zshk.cz

Tel.: +420 601 563 226

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234, 500 03 Hradec Králové

www.zshk.cz