Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

VOŠ Caritas Olomouc

Žadatel statusu Fairtradová škola

VOŠ Caritas Olomouc má zájem stát se Fairtradovou školou. Dne 30. září 2013 podepsala zástupkyně ředitele školy Ing. Ester Danihelková deklaraci podpory fair trade. V rámci příprav na zisk certifikátu Fairtradová škola byl úvodní aktivitou v květnu 2013 workshop o fair trade pro studenty, kteří by měli zájem se podílet na osvětových aktivitách a být součástí řídicí skupiny. Do ní jsou dnes zapojeny 2 pedagožky školy. 

 

Téma fair trade se v akcích pro veřejnost objevilo např. během promítání v rámci Noci se sociáními filmy nebo Veletrhu vědy Univerzity Palackého v Olomouci, během této akce měli studenti školy stánek v Bezručových sadech: "Studenti připravili kvíz o fair trade, který kolemjdoucí vyplnili a dostali poté zdarma fairtradovou kávu nebo čokoládu. Stánek byl neustále plný," doplnila Hedvika Dudová. Pro rozšíření osvěty na půdě školy se v červnu 2013 konala fairtradová snídaně, během které se informovali učitelé a zaměstnanci školy o fair trade. 

 

Globální témata se hojně vyskytují ve výuce. Na škole s nimi pracují především dvě vyučující: Mgr. Hedvika Dudová (anglický jazyk ve studijním programu Sociální a humanitární práce, téma chudoby, dětské práce, migrace, klimatické změny, HIV/AIDS, postavení žen, udržitelný rozvoj aj.) a Mgr. Magdaléna Vaculčiaková (seminář Lidská práva ve světě pohledem dokumentárního filmu, téma dětské práce, distribuce potravin ve světě, migrace, rozvoj aj. Studenti mají na chodbách školy k dispozici letáky o fair trade a tématu je také vyčleněna část nástěnek. 

 

Na akcích organizovaných školou jsou využívány fairtradové nápoje (káva, čaj) a další produkty (třtinový cukr, čokoláda, sušenky). Fairtradová káva a čaj je nabízena návštěvám vedení školy.

 

Na školním webu jsou dostupné informace o fair trade a aktivitách školy. 

 

Dosažená medializace:

 

Kontakt:

Bc. Eva Bělocká, DiS.

oddělení komunikace

Tel.: +420 777 713 450

E-mail: eva.belocka@caritas-vos.cz

VOŠ Caritas Olomouc, nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc

www.caritas-vos.cz