Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

VŠTE České Budějovice

Držitel statusu Fairtradová škola

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích se stala první Fairtradovou vysokou školou v České republice. Titul převzali představitelé vysoké školy a posluchačů z rukou ředitelky organizace Fairtrade Česko a Slovensko paní Hanky Chorváthová 14. dubna 2016.

Dne 27. 11. 2014 bylo založena řídicí skupina k podpoře fair trade, ve složení 2 THP pracovníci, 1 akademický pracovník, 5 studentů. Řídicí skupina k fairtradovým aktivitám založila facebookovou stránku 

Témata fair trade, společenská odpovědnost a globalizace jsou na škole začleněny do výuky. Pro téma fairt rade byl vybrán jeden předmět vyučovaný v ČJ (Obchodní činnost) a druhý v AJ (Trade Business Management), seznámit se s tímto tématem mohou tedy i studenti ze zahraničí. Společenská odpovědnost firem je začleněna do výuky předmětu Etika v podnikání a zmiňována také ve výuce předmětů, které se týkají životního prostředí nebo obalů a obalových materiálů. Téma globalizace je začleněno například do předmětu Podnikové řízení II. Fair trade je jedním z možných témat pro seminární práci, ve škole jsou vypisována témata, která se týkají sociální a společenské odpovědnosti firem. „Je to prostě výraz určitého postoje. Proto je pro nás důležité, že se do projektu zapojují také studenti. Téma fair trade je součástí výuky předmětů, jako je Obchodní činnost, Business Activities nebo Trade Business Management,“ zdůraznil pan Šachta.  

Na škole se prodávají fairtradové produkty v kantýně VŠTE a ve "svačinovém automatu" v budově D. Fairtradový čaj a fairtradový cukr je využíván pro návštěvy v kanceláři tajemníka Ústavu technicko-technologického.  

Studenti realizovali dne 30. 3. 2015 akci „Zajíci za férovou čokoládu!“. Akce proběhla v obchodním domě Igy a na náměstí Přemysla Otakara II. a to od 11:00 do 14:00. Akce oslovila všechny věkové skupiny. Součástí byla podpora celoevropské petice za férovou čokoládu. V říjnu 2015 pořádali v parku Na sadech výstavu Plné ruce práce v rámci happeningu Výstava na stromech.   

Médiím zástupci školy vysvětlovali, že výrobci v rámci systému dostávají výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu, a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fair trade tedy zaručuje i dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k pracovnímu prostředí. „To pokládáme za velmi důležité, protože nejde jen o prodej a nákup výrobků s certifikací, ale právě, podporu dlouhodobých obchodních vztahů, dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce. Tedy i zákaz dětské práce a dlouhodobě udržitelný rozvoj místních komunit a šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů,“ vyjmenoval některé z důvodů, proč o status fairtardové školy VŠTE usilovala, člen řídící skupiny Josef Korda.

V roce 2016 a 2017 škola uspořádala celorepublikový happening Výstava na stromechkterý se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Materiály o fair trade jsou celoročně k dispozici na frekventovaném místě, v menze školy. 

V roce 2022 se aktivity školy znovu rozjíždí s budováním nové řídicí skupiny. 


Medializace:

  • článek o fair trade v dubnovém čísle časopisu Návštěvník (distribuován po VŠTE a také jako příloha regionálního Deníku)
  • Pozvánka na Výstavu na stromech (www.budejckadrbna.cz)
  • Budějovická technika má status fairtradové školy (Právo - jihozápadní Čechy, 17/03/2016)

 

Kontaktní osoba:

Monika Hrubá

referentka marketingu VŠTE

E-mail: moni.hruba.mh@gmail.com

Tel.: +420 777 788 070

 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

www.vstecb.cz