Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

Žďár nad Sázavou

Žadatel statusu Fairtradové město

Ve Žďáru nad Sázavou vznikla v roce 2021 řídicí skupina, která se snaží podporovat ve městě lepší podmínky pro pěstitele ve světě. Ke své podpoře Fairtrade má město podstránku na webu města. Deklaraci podpory Fairtrade schválila 29. 9. 2021 rada města a poté 30. 9. 2021 podepsal starosta města Ing. Martin Mrkos ACCA: "I když já osobně kafe vůbec nepiji, na jednáních nebo pro návštěvy hostům nabízíme tu fairtradovou. Zapojením mezi Fairtradová města prokazujeme náš zájem o etické nakupování a společensky zodpovědný přístup ke spotřebě. Věřím, že můžeme inspirovat ostatní k zamyšlení o vlastní spotřebě a příspěvku k naplnění etičtějšího obchodu." Fairtradová káva se využívá na zasedáních rady a zastupitelstva města, také na jednáních a pro návštěvy.

 

Lidé z radnice na informačních akcích spolupracují se zástupci škol (SŠOS Žďár nad Sázavou). V únoru 2020 na škole uspořádali informační akci o fair trade a společně s radnicí promítání a besedu k tématu života pěstitelů a fungování Fairtrade. O systému Fairtrade představitelé města informovali občany ve Žďárském zpravodaji v únoru 2020 i v lednu 2021. V září 2021 uspořádala místní škola Den s Obchodkou, součástí byl fairtradový koutek s kávou a čajem. Město se organizačně zapojilo do Výstavy na stromech v říjnu 2021, uspořádalo výstavu Život v bavlně o podmínkách pěstování bavlny v místním parku.

 

Fairtradové výrobky je ve městě možné zakoupit hned na několika místech:

 • Kaufland
 • Lidl
 • Penny market Strojírenská
 • Penny market Brněnská
 • drogerie DM
 • Rossman
 • Hypernova
 • QUANTO
 • BezobAlík
 • topvital

 

Na fairtradové nápoje si můžete zajít např. do těchto podníků:

 • bufet MěÚ (káva a čokoláda)
 • obchodní škola (káva a čaj) - po dobu vyučování
 • Benzina Jihlavská
 • Benzina Brněnská
 • Popet
 • Mlsánek

 

Kontakt: 

Radka Remarová

referentka komunálních služeb

Tel.: +420 778 744 303

E-mail: radka.remarova@zdarns.cz

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

www.zdarns.cz