Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

ZŠ a MŠ Kukleny Hradec Králové

Držitel statusu Fairtradová škola

ZŠ a MŠ Kukleny v Hradci Králové se 18. května 2016 stala již osmnáctou Fairtradovou školou v České republice. Samotné předání proběhlo před zaplněnou tělocvičnou provoněnou čerstvě uvařenou fairtradovou kávou a napečenými perníky s fairtradovou čokoládou, které sami připravili studenti. Skvělou atmosféru při předávání přibližují fotografie.

 

Deklaraci podpory fair trade podepsal v únoru 2014 ředitel Mgr. Pavel Hebelka. Škola o zapojení mezi Fairtradové školy informuje na svém webu. V roce 2015 vznikla na škole řídicí skupina, která kromě dvou učitelek čítá i 9 studentů školy. 

 

V únoru 2014 na školu přijela organizátorka fairtradových kampaní Bára Mrázková, žákům vyprávěla o pracovních podmínkách v zemích globálního jihu. "Workshop měl u žáků velmi dobrý ohlas a podařilo se nám založit Fairtradovou řídicí skupinu," vysvětlil bývalý pedagog Radim Špilka a dodal: "Celý měsíc únor se na škole stal fairtradovým měsícem. Učitelům ve škole se myšlenka fair trade libí a podporují ji, proto se fair trade a témata související s globálním rozvojovým vzděláváním objevila v hodinách přírodovědných praktik, zeměpisu, rodinné výchovy, ale třeba i informatiky, kde žáci vytvářeli prezentaci o fair trade." 

 

Žáci se s tématy setkávají např. v hodinách přírodopisu (fairtradové potraviny a lokální produkty – 8. ročník), ve výtvarné výchově (návrhy obalů pro FT výrobky a propagačních předmětů - 6. - 9. ročník) nebo ve výběrovém přírodovědném semináři (problematika zneužívání pracovní síly v zemích globálního Jihu, podmínky pracovníků na plantážích, podmínky dělníků v továrnách... 8. ročník).

 

V březnu 2014 žáci školy připravili na festivalu Jeden svět infostánek o fair trade, akce se opakovala i v roce 2015. V květnu 2014 místní řídicí skupina ve spolupráci se skupinou Fairtrade Gybon uspořádala u altánu v Jiráskových sadech Férovou snídani, které se účastnilo kolem 60 lidí. Do organizace Férové snídaně se škola zapojila i v roce 2015. Na podzim 2015 se pak v atriu školy konala výstava "Plné ruce práce".

 

Tým podporovatelů fair trade také zapracoval na zajištění prodeje výrobků na škole, fairtradový automat u červené haly nově nabízí fairtradovou čokoládu za 20 Kč. Z fairtradových produktů pečou žáci školy ve školní kuchyňce při Pč, ve volitelném předmětu Domácnost, či při výuce cizích jazyků (v kapitole o domově, rodině, nakupování apod.).

 

Téma fair trade přináší další možnosti učitelům, jak uvádí učitelka Petra Schnaubertová: „Kromě podpory rodin zemědělců z chudých zemí je pro mě fair trade ve škole i něco, co nám poskytuje platformu ke společnému setkávání žáků a učitelů nejen v lavicích. Umožňuje to otevřít témata, kterým není většinou věnován takový prostor, jaký si zasluhují, přináší to růst všem zúčastněným, když společně chystáme různé akce nebo přemýšlíme nad tím, jak je to na světě vlastně uspořádáno, jakou roli v tom hrajeme my a co můžeme změnit.“


Mezi takové akce, za kterými stojí školní fairtradová skupina, která je tvořena 9 žáky a dvěma učitelkami, patřila v letošním roce na škole např. Noc s fair trade, v průběhu které si více jak 30 žáků druhého stupně povídalo, co vlastně ví o světě a o fair trade. Jednou z členek fairtradové skupiny je i Denisa Daňková z 8. B: „Jsem v akční skupině, protože si myslím, že je dobré nějak aktivně podpořit fair trade. Při chystání akcí se dozvím víc o světě, co jsem třeba ještě nevěděla, a mám dobrý pocit z toho, že dokážu pomoct. Fair trade je ve škole důležitý, protože se k dětem dostanou další informace, které potřebují do života.“

 

Studenti si význam fair trade uvědomují a ovlivňují i své rodiny. Jiří Podroužek, žák 6. B, svůj postoj k fair trade popsal slovy: „Fair trade je ve škole důležitý proto, aby děti pochopily, že se mají skvěle, když mají jídlo, mají z čeho žít a můžou studovat. Je nutné, aby to děti pochopily a donesly to do svých rodin. Když budou rodiny podporovat fair trade, tak se to zase rozroste.  Je to jako takový strom, který pořád sílí a roste. Naše rodina nakupuje fairtradové výrobky, třeba čokolády do dortů nebo na vaření, abychom pomáhali lidem. Myslíme si, že je to důležité a nechceme, aby byl svět nefér.“ 

 

Ve školním roce 2016/ 2017 ve škole podpořili myšlenku fair trade mnoha aktivitami. Uspořádali výstavu na stromech, které se zúčastnily další dvě královehradecké školy a navázaly tak kontakt pro další spolupráci. Žáci školy se zúčastnili s infostánkem festivalu Jeden svět a na Adventním jarmarku zajistili prodej fairradové kávy.

 

Škola usiluje o medializaci podpory fair trade:

  • HRADECKÝ DENÍK http://hradecky.denik.cz/spolecenska_rubrika/podporuji-fair-trade-blizi-se-ferova-snidane20160413.html 
  •  RADNICE https://issuu.com/mmhk/docs/radnice_21_2016 

 

Kontakt:

Mgr. Dagmar Otčenášková

učitelka, koordinátorka EVVO na škole

E-mail: otcenaskova@zskukleny.cz

Tel.: +420 728 118 253

Pražská 198, 500 04, Hradec Králové 4 (mapa)

www.zskukleny.cz