Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

ZŠ J. V. Sládka Zbiroh

Držitel statusu Fairtradová škola

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh se stala 20. školou v České republice a zároveň první školou v Plzeňském kraji s titulem Fairtradová škola. Titul si převzali studenti v čele s paní ředitelkou 17.6.2016.

Škola tak navázala na svou dlouhodobou podporu environmentálních témat (Ekoškola, Světová škola). Řídicí skupinu tvoří právě žáci Ekotýmu, paní ředitelka a paní Tláskalová. Deklaraci podpory fair trade podepsala paní ředitelka Mgr. Květuše Horáková 26. 10. 2015.

 

V říjnu 2015 na škole proběhly první akce k informování o podpoře fair trade, kdy mj. vytvořili plakáty pro výzdobu školního bufetu a jídelny, ale i do výkladních skříní spřátelených obchodníků ve městě.

 

Výuka globálního rozvojového vzdělávání na škole probíhá především v rámci propojení s průřezovými tématy, především s interkulturním vzděláváním, environmentální výchovou, výchovou k lidským právům, výchovou k občanství a dalšími oblastmi vzdělávání. Škola je Světovou školou, spolupracuje s Člověkem v tísni. Žáci se s problematikou fair trade seznámili např. v rámci projektového dne prostřednictvím aktivit Spravedlivá cena? a Fair trade naživo. O fair trade se navzájem vyučují i samotní žáci: poté, co se o tomto tématu učili žáci 2. stupně, pak o něm učili žáci 8. třídy žáky na prvním stupni. Fair trade se rovněž ve výuce věnují např. při Dnu Země.


Žákovské práce na téma fair trade zdobí školní bufet, jídelnu. Při třídních schůzkách byli s fair trade seznámeni i rodiče. Fairtradové výrobky byly zařazeny do školního bufetu, kde jsou žákům, pedagogům a návštěvníkům stále k dispizici fairtradové čaje, káva, cukr, banánky a čokoládky. Fairtradová káva, čaj a cukr jsou rovněž k dispozici v ředitelně a při třídních schůzkách jsou Férové kavárny a rovněž se konají 7x ročně Férové kavárny pro rodiče. 


Škola se zapojila v květnu 2015 do organizování Férové snídaně NaZemi, které se ve Zbirohu zúčastnilo nejvíce lidí z celé republiky (382). Škola také informovala veřejnost na Ekoshow pro spoluobčany v místním kině. Pořádání Férové snídaně proběhlo i v roce 2016 a do budoucna se stane hlavní akcí, která je školou pořádána.

Ve školním roce 2016/ 2017 škola pokračuje v propagování FT výrobků. Spolupráce s partnery má na škole už dlouhou tradici, kterou také podporuje velikost Zbiroha – menšího městečka, kde se lidé dobře znají. Oslovování partnerů - rodičů z velké části zajišťují žáci. Tradičně škola spolupracuje s obchodníky, kteří vystavují plakáty vytvořené žáky ve výkladních skříních obchodů. Poprosí je o vystavení např. na týden, ale plakáty vídají i dva měsíce do další úpravy výkladní skříně. Městský úřad pravidelně žákům bezplatně propůjčuje místní kino na vystoupení pro rodiče – Ekoshow. V tomto roce škola již podruhé pořádala na náměstí s dovolením městského úřadu pro rodiče a spoluobčany Férovou snídani a Výstavu na stromech, která navazuje na oslavy Světového dne důstojné práce. "Férovou snídani navštívili pedagogové z naší přátelské školy v Ambergu, která se také čerstvě stala FT školou a naše akce se jim velice líbila", říká paní učitelka Andrea Tláskalová.
 
Ve školním roce 2017/ 2018 se kromě opětovného uspořádání Výstavy na stromech a Férové snídaně podařilo dohodnout fairtradové banány do školní jídelny. Škola se zapojila do Výstavy na stromech i v roce 2021 a spolu s žáky a žákyněmi se ve výuce věnovali pěstování bavlny. 
 
Medializae aktivit:

- Zbirožsko

http://pub.lucidpress.com/Zbirozsko-6-2016/#qmVGTg_qwc.9

http://www.zbiroh.cz/e_download.php?file=data/editor/96cs_51.pdf&original=M%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%ADk+Zbiro%C5%BEsko+5-2016+%282%29.pdf

- Plzeňsko

http://plzen.cz/menu-pro-zmenu-ve-zbiroze-55422/

- Skutečně zdravá škola

http://www.skutecnezdravaskola.cz/aktuality/skolni-blog/ferova-snidane-ve-zbiroze

 

Kontakt:

Andrea Tláskalová

pedagožka, výchovná poradkyně

E-mail: a.tlaskalova@gmail.com

Tel.: +420 728 284 484

 

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, Muchova 554, 33808 Zbiroh

www.zszbiroh.cz