Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

ZŠ Litomyšl, Zámecká

Držitel statusu Fairtradová škola

ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 se stala Fairtradovou školou. Na škole aktivně působí řídicí skupina, která má aktuálně (2016) celkem 16 členů včetně 3 učitelů. Společně pracují na vytvoření akčního plánu.

Pan ředitel Petr Doseděl podepsal 8. října 2013 deklaraci podpory fair trade. Na webu školy je k podpoře fair trade podstránka, pro více o aktivitách je v pravém menu webu samostatné podmenu.  

Učitelé na škole se věnují globálnímu rozvojovému vzdělávání, tématem fair trade se zabývají v rámci projektového vyučování, od roku 2013 jsou držiteli titulu Světová škola. Téma je součástí školního vzdělávacího programu Cestou vzdělání ke splnění svých přání, téma žáci 9. ročníku zpracovávají formou powerpointové prezentace v rámci Výchovy k občanství. „Téma fair trade se od letošního školního roku stalo součástí naší výuky. I pro nás jako kantory to bylo téma nové, předtím jsme ho registrovali, ale nikdy jsme se mu podrobně nevěnovali. Připravili jsme semináře a workshopy, na které jsme pozvali lektory z organizací, které se tímto tématem zabývají," zmínil pedagog Stanislav Švejcar a doplnil: „Je důležité učit nejen k odpovědnosti za sebe, za svůj vlastní život, ale i té celospolečenské. Je to výchova k nelhostejnosti k tomu, co se děje v rozvojových zemích. Sami můžeme přispívat k tomu, aby jejich život byl o něco důstojnější. Myslím, že je důležité, abychom nebyli lhostejní k tomu, co ve světě probíhá." 

„Určitě můžeme myšlenku fair trade rozšířit do společnosti, aby o tom lidé věděli. Když doma vyprávím, že dělám na tomto projektu, všichni se mě ptají, co vlastně ten fair trade znamená. Ještě se o tom moc neví. My se jim to snažíme takhle říct a snažíme se je podporovat v tom, aby kupovali fairtradové produkty," vysvětlila žákyně Zuzana Lamelová, která sama kupuje například fairtradovou čokoládu jako dárky svým blízkým. 

Všem návštěvám vedení školy je v ředitelně a sborovně nabízena fairtradová káva, ta se podává také na zasedání Rady školy. Na škole mají vypracovaný akční plán pro podporu fair trade v jednotlivých měsících. V září 2013 byla během oslav 140. výročí otevření školní budovy jedné ze tříd otevřena kavárna a návštěvníkům nabízena fairtradová káva a další fairtradové produkty. Ve škole plánují pro každý měsíc využívání jednoho fairtradového výrobku ve školní jídelně (čaj, cookies, džus, rýže...). Dne 4. prosince 2013 se ve školní jídelně vařila poprvé fairtradová rýže.  

Na konci května 2014 uspořádala škola odpolední akci Férové odpoledne v Mandale, která byla zaměřena na propagaci fair trade v Litomyšli. V místní kavárně se ten den nabízela fairtradová káva, byly k dispozici informační materiály, ale i seznam místních producentů, který vytvořili žáci ZŠ Zámecká v hodinách informatiky. Žáci na akci představili svůj informační panel o fair trade a odpoledne se k tématu fair trade konala beseda se zástupkyní Ekumenické akademie.  

V září 2015 škola ve spolupráci s Rodinným centrem Litomyšl a společností Rettigovka upořádala už druhý ročník Férového pikniku v Klášterních zahradách. Součástí byla soutěž o Férovou palačinku. Hodnotilo se prokázání původu, chuť a vzhled palačinek.  

Jak probíhala podpora fair trade ve školním roce 2015/2016?
Celoročně:
Spolupráce s Biokrámkem v Litomyšli - dodávání ft zboží na akce školy. Díky této spolupráci jsme nabízeli kromě klasických ft potravin také např. ft kosmetiku.

Při školních akcích byla nabízena fairtradová káva; ve školní restauraci Scolarest byla pravidelně doplňovaná nabídka fairtradových produktů.
Medializace probíhala prostřednictvím webových stránek školy a facebookového profilu ZŠ Litomyšl, Zámecká 496.
Zařazení témat GRV do výuky: GRV témata jsou implementována především do předmětu výchova k občanství; některá z témat pak i do dalších vyučovacích předmětů.
Nástroje podpory GRV: S. Švejcar a O. Vomočil se účastnili konference ke GRV „Rozumíme současnému světu?“ (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 11. listopad 2015) a vedli workshop věnovaný GRV ve výuce základní školy v rámci konference o GRV cílech „Učíme v souvislostech II“ v Olomouci (organizátor ARPOK Olomouc, 14. duben 2016) 

Škola rovněž připravila řadu akcí:
ZÁŘÍ    Férový piknik v Klášterních zahradách – akce na podporu fair trade ve spolupráci s Rodinným centrem Litomyšl a organizací Rettigovka (hry pro děti, prodej výrobků ft + prodej regionálních produktů); součástí pikniku byla soutěž o Férovou palačinku (palačinku připravenou z lokálních či ft surovin)
ŘÍJEN    Fairtradový čaj ve školní restauraci Scolarest
Výstava Plné ruce práce – výstava zaměřená na podporu fair trade a zodpovědné spotřeby (tentokrát věnovaná kávě) – 3. – 9. 10., anglický park zámecké zahrady; spolupráce se Zámeckým návrším Litomyšl a Rocafé
LISTOPAD    Adventní výstava na ZŠ Zámecká – Férová kavárna (ft káva + čaj, moučníky z lokálních surovin, prodej ft výrobků)
LEDEN     Fairtradový čaj ve školní restauraci Scolarest
ÚNOR    Férový Valentýn – prodej čokoládových srdíček vyrobených z ft čokolády
BŘEZEN    Fairtradový čaj ve školní restauraci Scolarest
Férové Velikonoce – prodej čokoládových vajíček vyrobených z ft čokolády + velikonočních perníků vyrobených z lokálních surovin či ft surovin
KVĚTEN     Férová snídaně
ČERVEN    Starodávný jarmark – „férový“ stánek – prodej ft čaje, kávy a jiných ft výrobků + palačinek z lokálních surovin

V roce 2016/ 2017 je podpora spravedlivého obchodu na škole opět aktivně propagována uspořádáním férového pikniku v Klášterních zahradách, férovým Valentýnem, Férovou snídaní v květnu 2017, férovým stánkem na tradičním Starodávném jarmarku, férovými Velikonocemi a také organizací národního happeningu Plné ruce práce, který se zaměřuje na ožehavá témata naší každodení spotřeby.

V roce 2017/18 byla součástí Férového piknihu soutěž o Férovou palačinku. Po Výstavě na stromech následoval Férový listopad s pečením fairtradových perníkových klíčů a trikolor na připonínku výročí sametové revoluce, č členové řídicí skupiny se také zúčastnili Národní konference o fair trade v Brně. Proběhl také Férový Valentýn a Férová snídaně. 

Škola usiluje o medializaci svých aktivit v médiích:

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Stanislav Švejcar

pedagog

Tel.: +420 732 806 804

E-mail:  stanislav.svejcar@1zs.litomysl.cz

 

Základní škola, Zámecká 496, 570 01 Litomyšl

www.litomysl.cz/1zs