Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

ZŠ Svážná, Most

Držitel statusu Fairtradová škola

ZŠ Svážná v Mostě se 28. listopadu 2013 stala celkem šestou Fairtradovou školou v České republice. 

 

Škola se zabývá aktivně ekologickými tématy a na podzim 2012 ve škole vznikl tým na podporu fair trade. Součástí týmu jsou od té doby 2 učitelky, podporu získaly u paní ředitelky a jednají o podpoře s primátorem městam Mostu. Dne 4. 2. 2013 podepsala ředitelka školy Mgr. Jana Nachtigalová Deklaraci podpory fair trade a následně 21. 2. 2013 rozhodnutí vedení školy zapojit se mezi Fairtradové školy podpořila Rada města Mostu. Začátkem června na škole vznikla řídicí skupina složená ze dvou učitelek a dvou žákyň 6. třídy. 

 

Fairtradové výrobky jsou na škole k dostání od května 2013, žáci fairtradové výrobky nabízí každý čtvrtek o velké přestávce: "Rozhodli jsme se pro podporu prodeje formou stánku ve škole, rodiče 6.A projevili zájem o možnost nabízet tyto výrobky i ve dvou obchodech v našem okolí," sdělila Ivana Strnadová. V roce 2016 prodej o velké přestávce pokračuje každou středu a čtvrtek, prodej probíhá v 1.patře na prodejním pultu a v dalších patrech školy po třídách z košíku, kam si zboží připravují samy děti. Při oslavách nebo akcích školy nabízí škola fairtradové pohoštění (čaj, káva, sušenky) a místní výrobky (vajíčka, máslo, chléb). 

 

Ve škole se učí o tématu fair trade v předmětech přírodovědná praktika, přírodopis, zeměpis a občanská výchova. Škola se v květnu 2013 zapojila do celorepublikového happeningu Férová snídaně ve vašem městě"Snídani jsem pořádala prvně, ale bylo nádherné. Sešlo se nás kolem padesáti, všem se to moc líbilo. Místní televize celou akci zaznamenala, na to byly děti z týmu obzvlášť pyšné," popsala organizování pikniku za fair trade učitelka Ivana Strnadová. 

 

Na úspěšnou Férovou snídani škola navázala s propagací fair trade 22. října 2013 pořádáním Fairtradového jarmarku, v pozvánce na akci organizátoři psali: "Naše škola se zapojila do hnutí fair trade a chce rozšířit povědomí o životech a pracovních podmínkách farmářů z rozvojových zemí. Nabídneme ochutnávku fairtradových a lokálních produktů." Škola plánuje propagovat fairtradové výrobky i na dalších akcích (Žákovská ekologická konference pro žáky ZŠ a SŠ, oslavy Dne Země ve škole a v ZOO Ústí nad Labem).

 

Na škole se témata globálního vzdělávání objevují ve výuce v 9 různých vyučovacích předmětech a vyučuje je celkem 7 pedagogů. Žáci jsou průběžně seznamováni s problémy místními i globálními - naposledy 13.10. 2016 Ozvěny ekofilmu.

 

K získání titulu musela škola rovněž splnit všech pět kritérií: ve škole funguje řídicí skupina, vedení školy podepsalo deklaraci podpory fair trade, žáci si sami ve škole prodávají fairtradové výrobky, škola organizuje akce zaměřené na fair trade a na škole se vyučují témata globálního rozvojového vzdělávání. „Uspořádali jsme férovou snídani, několik jarmarků, také férový den. Celý den probíhala normální výuka, ale třída 7.A, která celá tvoří na škole řídicí skupinu, připravila stanoviště pro ostatní – žáci z prvního stupně vybarvovali tematické omalovánky, druhý stupeň plnil aktivity vztahující se k fair trade“, uvádí Ivana Strnadová, učitelka ze ZŠ Svážná. 

 

Ve školním roce 2015/2016 se škole dařilo podpořit fair trade prostřednictvím více jak 15 akcí. Propagovali fair trade například před rodičovskou veřejností v rámci rodičovských schůzek, v rámci Dýňování, které bylo spojené s prodejem fairtradových výrobků a s pekařskou soutěží z domácích zdrojů, nebo třeba v průběhu Noci s Andersenem, kdy řídící skupina připravila o fair trade prezentaci.

Škola je navíc aktivní i v mimoškolních aktivitách. Uspořádali Férovou snídani, fairtradový jarmark a v rámci žákovské konference pro ZŠ a SŠ Ústeckého kraje propagovali fair trade a nabízeli drobné fairtradové občerstvení. Velmi zajímavou akcí pro širokou veřejnost byl Den pro rodinu pořádaný s Magistrátem města Mostu a v jehož průběhu účastníky s myšlenkou fair trade seznamovali.

Aktivity uspořádané ve školním roce 2016/ 2017

Rok 2016:

26.9.     Slavnostní otevření Geoparku v areálu školy – občerstvení od našich farmářů a propagace FT výrobků

20.10.   Školní družina v čokoládovně – putování kakaových bobů                

1.11.    Dýňování a pečení ze surovin našich farmářů                   

19.12.   Kampaň Za férové banány                 

19. – 23.12.  Vánoční těšení – v posledním adventním týdnu probíhají přednášky o FT pořádané členy řídící skupiny, populární je i výroba čokolády

Rok 2017:

23.3.   Den vody

 4.4.   Noc s Andersenem – řídící skupina připravila prezentaci o FT hnutí

 9.4.   Ukliďme Česko

20.4.   Den Země a Faitradový jarmark – propagace FT hnutí, ochutnávka FT čokolád

26.4.   Žákovská ekologická konference pro ZŠ a SŠ Ústeckého kraje-         propagace FT hnutí a ochutnávka FT drobného občerstvení

13.5.  5. Férová snídaně

30.5.   Den pro rodinu – spolupráce s Magistrátem města Mostu –  podpora fair trade

2.6.   Dětský den – přednáška o pěstitelích kakaa a banánů

 

 

Medializace:

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Ivana Strnadová

školní koordinátorka EVVO

Tel.: +420 604 818 024

E-mail: Ivana.Strnadova@seznam.cz

Základní škola Most, Svážná 2342, příspěvková organizace

www.1zsmost.cz