Náhled mapy měst

Kriteria zařazení

ZŠ Sychrov Vsetín

Držitel statusu Fairtradová škola

Základní škola Vsetín, Sychrov 97 se stala Fairtradovou školou 7. května 2015, titul jí předal pan Fortin Bley, pěstitel kakaa a tajemník fairtradového kakaového družstva z Pobřeží slonoviny. Deklaraci podpory fair trade podepsal ředitel školy Mgr. Michal Molek. Škola se již několik let zapojuje do kampaní na podporu fair trade ve městě, úzce na tom spolupracuje s městem, místními organizacemi Lískou a Muzeem regionu Valašsko. Na konci roku 2014 k podpoře fair trade vznikla řídicí skupina (učitelka a 2 žáci), která k podpoře fair trade zřídila samostatnou stránku

 

Na škole jsou dostupné fairtradové produkty, na akcích školy i ve sborovně se využívá fairtradová káva, na škole je možné zakoupit fairtradové výrobky.

 

Škola se každoročně zapojuje do organizace Vsetínského týdne pro fair trade, v rámci kterého pořádá propagační akce, ankety mezi veřejností, besedy, Férovou snídani, soutěž soutěž o nejlepší slogan k fair trade (Fertrejdová kávička, probudí ti očička...) nebo Fairtradový piknik na hvězdárně. 

 

Žáci školy na podzim 2014 představovali své fairtradové aktivity na zasedání zastupitelstva města, aby měli zastupitelé přehled, jaké akce škola ve spolupráci s dalšími subjekty města k tématice fair trade dělá. Globální rozvojová témata se na škole vyučují v předmětech Chemie (9. ročník), Dějepis (9. ročník), Občanská výchova (7. ročník), Pracovní činnosti (7. ročník) a Přírodopis.

 

Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila např. v rámci kampaně Česko proti chudobě do mezinárodní akce World´s Best News – šíření dobrých zpráv. Součástí byly také informace o fair trade. V říjnu je navštívili pěstitelé kávy pan Eimar z Mexika a pan Walfred z Guatemaly. Děti o tom informovaly rodiče a řídící skupina tak využila účasti k osvětě o fair trade. Bohatý na akce byl tradiční vsetínský týden pro fairtrade, který byl zahájený Férovou snídaní, pokračoval Fairtradovým piknikem na hvězdárně, Fairtradovou kavárnou v zámku Vsetín a kompletní osvětou o fair trade. Ve školním roce 2016/17 se škola zapojila do kampaní Obuj se do toho, Za férové banány (včetně propagačního banánového stromu), do kampaně Klik pro klima atd. Pořádala akce Férová kavárna a výstava NaZemi skutečně na zemi, v zámku Vsetín v rámci Vsetínských květnových dnů pro Fair trade – propagace myšlenek fair trade ochutnávka kávy, vše zpracovali žáci sami. O akci psal Městský zpravodaj a také natočili propagační video ke globální výchově.

Ve školním roce 2018/19 se řídicí skupina zúčastnila Národní fairtradové konference v Brně, zapojila se do kampaně Vsetín proti chudobě – „Příběh pod podrážkou“. Na školních akcích se prodávala fairtradová káva, na CestFestu Vsetín měla stánek s aktivitami a informacemi pro širší veřejnost. Následovala Férová snídaně, Fairtradový týden s výstavou Naše boty a prodejem direct trade výrobků (ve spolupráci s centrem Narovinu). Proběhl také Fairtradový den pro žáky 2. stupně ZŠ Vsetín, Sychrov – žákovské vyučování, představení roční kampaně a Fairtrade s aktivitami pro spolužáky. 

V posledních letech škola spolupracuje s organizací Líska a pořádá vzdělávací akce a besedy, např. Vsetín proti chudobě, v roce 2021 uspořádala Výstavu na stromech

 

Škola usiluje o medializaci: 

 

Kontakt:

Michaela Staňková

učitelka

Tel.: +420 775 243 315

E-mail: michaela.stankova@zssychrov.cz

Základní škola Vsetín, Sychrov 97, Sychrov 97, 755 01 Vsetín

www.zsvsetinsychrov.cz