Náhled mapy měst

Jak získat status Fairtradové město?

 

K získání statusu vede několik cest, všechny ale stojí na naplnění 5 kritérií a žádosti o certifikaci. Žádost přezkoumá Fairtrade Česká republika a při splnění všech kritérií slavnostně udělí městu status.

 

Založení přípravného týmu - přípravný tým může být založen na občanské úrovni nebo ze strany města, založení je oznámeno Fairtrade Česká republika zasláním konstituce, město se tak stává zájemcem o získání statusu a je uveřejněno na tomto webu, základním úkolem skupiny je získání podpory města (podepsání Deklarace podpory fair trade)

 

Naplnění všech 5 kritérií

  • místní řídicí skupina (skupina je oficiálně pověřena městem)
  • oficiální podpora fair trade (podepsání Deklarace podpory fair trade)
  • dostupnost fairtradových produktů
  • místní podpora
  • média a práce s veřejností

 

Žádost o certifikaci - místní řídicí skupina při splnění všech 5 kritérií zasílá vyplněnou žádost o certifikaci i se všemi povinnými přílohami na adresu Fairtrade Česká republika.

 

Certifikace - Fairtrade Česká republika prověří naplnění všech kritérií a společně s místní řídicí skupinou dohodnou termín slavnostního předání statusu.

 

Obnovovací žádost - každý rok řídicí skupina podává Fairtrade Česká republika krátkou zprávu o činnosti a žádá o obnovení statusu.