Náhled mapy měst

Prvními Fairtradovými městy se v České republice stala 14. září 2011 současně města Litoměřice a Vsetín.

Další města uvedená níže již naplňují některá z pěti kritérií, která jsou podmínkou získání statusu.


města

Držitelé Žadatelé

přehled kritérií

města

  • řídící skupina
  • oficiální podpora
  • dostupnost FT produktů
  • podpora místních organizací
  • práce s veřejností