Náhled mapy měst

Nové nastavení kampaně Fairtradová města

25. 1. 2019

Kampaň Fairtradová města a Fairtradové školy přechází od ledna 2019 nově zcela pod koordinaci Fairtrade Česko a Slovensko. Fairtrade ČS bude na zajišťování podpory pro zapojená města a školy nadále spolupracovat s NaZemi a Ekumenickou akademií a do budoucna i s dalšími partnery.

Kampaň Fairtradová města byla v České republice spuštěna na podzim roku 2011. Navazuje na celosvětovou iniciativu označování míst, která podporují fair trade. K 1.1.2019 je v České republice 12 Fairtradových měst, 26 Fairtradových škol a 11 Fairtradových církevních sborů.


Od samého začátku kampaně se na její koordinaci podílely tři organizace – Fairtrade Česko a Slovensko, Ekumenická akademie a NaZemi. Zejména další dvě zmíněné organizace se podílely na přípravě řady akcí a seminářů pro zapojené subjekty a poskytovaly tak městům, školám i církevním sborům potřebný obsah a podporu v plánování aktivit.


Na konci roku 2018 koordinující organizace zvažovaly další řízení a podporu kampaně. Zejména z finančních důvodů se trojice nevládních organizací dohodla na novém nastavení celé kampaně, kdy zůstane jediným koordinátorem Fairtrade ČS. Ekumenická akademie a NaZemi budou dále poskytovat podporu zejména na poli globálního rozvojového vzdělávání a propojování tématu fair trade o další globální souvislosti.


Aktualizovali jsme seznam podpory, který budeme dále jednotlivým subjektům nabízet. Do budoucna plánujeme zapojit další nevládní organizace, které se zabývají příbuznými tématy, aby lidem zapojeným do kampaně nabízely i vlastní podpůrné materiály či možnost zapojení do akcí. Předpokládáme tedy, že nabídka podpory se nebude zužovat, spíše naopak. Chceme nadále podporovat aktivitu lidí v kampani, která směřuje k zvyšování povědomí o globálních souvislostech a životech lidí ve světě. Věříme, že fair trade pomáhá lidem žít lepší životy a představuje ukázku spravedlivějšího systému mezinárodního obchodu.


Ekumenická akademie i NaZemi zůstávají podporovateli kampaně Fairtradových měst. Jménem spolupracujících nevládních organizací srdečně děkujeme všem lidem zapojeným do kampaně za jejich dosavadní vynaložené úsilí a těšíme se další spolupráci.


Hana Malíková, Fairtrade ČS

Karolína Silná, Ekumenická akademie

Kristýna Hrubanová, NaZemi