Náhled mapy měst

Německý Hannover je inspirací pro česká města

28.01.2011

Silvia Hesse z německého Hannoveru představila cestu, která v jejich městě vedla k získání statusu Fairtradového města.

Na radnici v německém Hannoveru dlouhá léta řešili, jak dát přednost fairtradovým produktům a nebýt v rozporu s principem hospodárnosti využívání veřejných prostředků. Dle starého zákona o veřejných zakázkách museli dávat přednost nejlevnějším nabídkám. Navíc si nebyli jisti, jak lze přesně rozpoznat fairtradové produkty.

 

V roce 2000 spolu s místní nevládní organizací a malou rodinnou pražírnou dostali kávu jako první fairtradový produkt do městské správy. V roce 2005 Rada vydala nařízení k nákupu produktů, které nevyužívají dětskou práci a v roce 2006 se rozhodli podepsat Prohlášení tisíciletí a zavázat se Rozvojovým cílům tisíciletí. Fair trade ale stále nebyl systematicky využíván.

 

Dne 25. 4. 2009 vyšel v Německu nový zákon o veřejných zakázkách, který umožňuje využívání sociálních kritérií. Město Hannover k němu vydalo Informační list pro dodavatele, lze využívat především prozkoušené známky jako FAIRTRADE (občerstvení, bavlna, míče), FLP (květiny), FSC (dřevo), Xertifix (kameny). Informační list obsahuje výčet produktů,které chtějí nakupovat bez dětské práce (kafe, čaje, dřevo, míče...)

Rozhodnutím Rady města z 26. 6. 2009 nejsou nakupovány žádné produkty z vykořisťující dětské práce podle definice Úmluvy 182 ILO a dodavatelé musí dokázat, že nabízené produkty naplňují tyto jejich cíle.

 

V roce 2010 vydalo město Koncept změny nákupní politiky města Hanoveru, ve kterém deklarují svůj záměr nakupovat spravedlivě obchodované produkty a bez dětské práce. Dokument obsahuje informace o Agendě 21 a Rozvojových cílech tisíciletí a rozhodnutí města Hannoveru se těmito cíli řídit a podpořit ji informačními kampaněmi, síťováním, globálně odpovědnou komunitní politikou a podporou komunit na Jihu. Dokument obsahuje také informace k zadávací dokumentaci. Konkrétním opatřením je upřednostňování lokálních německých produktů a u zámořských produktů jen těch spravedlivě obchodovaných. K tomu dokument obsahuje informace o fair trade, certifikačních známkách a informace o Mezinárodní organizaci práce. Konceptem změny nákupní politiky a jejím naplňováním se město stalo příkladem pro individuální spotřebitele i velké podniky v hannoverském regionu.

Koncept zahrnuje především tyto produkty:

  • občerstvení (káva, čaj, džusy, ovoce)
  • bavlněné produkty (pracovní oblečení aj.)
  • hračky
  • sportovní míče
  • květiny
  • produkty z kamene (dlažební kostky, náhrobní kameny)
  • produkty ze dřeva
  • elektronika a osobní počítače


Rozhodnutí Rady z roku 2009 byl důležitým krokem k tomu, aby se na veřejných akcích podávala výhradně fairtradová káva. Spolu s následnou změnou nákupní politiky bylo impulsem k zažádání o status Fairtradového města. Primátor s žádostí souhlasil a potřebné formality zajistila místní řídicí skupina, které se v Hannoveru již léta podílela na organizování Týdne pro fair trade.

V květnu 2010 se město Hannover stalo Fairtradovým městem, slavnostní předávání statusu byla velká událost, konala se módní přehlídka fairtradového oblečení, radnicí zněla hlasitá hudba. Díky statusu Fairtradového města se v podpoře fair trade angažuje v Hannoveru více občanů a organizací.

Aktuálně je v Hannoveru přes 63 obchodů s fairtradovým zbožím (fairtradové obchody, Bittersüß und FilialenDM, Rossmann, Penny, Lidl...) a přes 22 restauračních zařízení (kavárny Contigo a Godshorner Röstkontor, Tchibo, Starbucks, zmrzlinárny Ben & Jerrys, stánky s nápoji, restaurace Bella Vista aj.).