Náhled mapy měst

Deset let kampaně Fair Trade Towns

30.03.2011

Už deset let se mohou města v rozvinutých zemích světa přihlásit, a po splnění několika podmínek i připojit, k velice úspěšné kampani nazvané Fair trade towns.

 

Také u nás kampaň v lednu 2011 odstartovala a dokonce už jsou některá česká a moravská města, která svým přístupem ukazují, že jejich obyvatelé a zastupitelé nejsou lhostejní k problémům obyvatel rozvojových zemí. Povědomí o této možnosti jak pomoci méně šťastným producentům v zemích třetího světa se v českých zemích šíří pomalu a jaksi váhavě, nicméně nárůst spotřeby svědčí o zvyšujícím se zájmu o problémy, se kterými se celosvětově potýká většina lidské populace.

Mnoho lidí však stále ještě nemá ponětí, co celý koncept fair trade znamená, natož aby byli informováni o možnosti prosazovat principy spravedlivého obchodu v celé komunitě, škole, církvi nebo dokonce městě. V jiných zemích nejen starého kontinentu, ale i Severní Ameriky, Austrálie nebo Afriky zaznamenala kampaň fairtradových měst fenomenální úspěch a obyvatelé jsou na tento prestižní status, jehož nositelem jsou stovky obcí, patřičně hrdí. Více na http://www.fairtradetowns.org/.

V roce 2011 očekáváme vyhlášení již tisícího fairtradového města a snad by jím mohlo být i jedno z prvních měst, která na tento titul čekají v České republice. Škoda, sázkové kancelář asi na toto téma kurzy nevypisují, ale kdo ví, možná při oslavách vzniku desetitisícího nebo statisícího fairtradového města už takové loterie budou.  Vypovídalo by to o faktu, že zájem o problematiku spravedlivého obchodu už dostatečně pronikl do povědomí široké veřejnosti a že lidé vnímají jeho hodnotu.

Ačkoli dnes má již kampaň v rozvinutých zemích širokou podporu, její začátky byly těžké a dokazují jaký entusiasmus a velkou dávku trpělivosti museli mít její průkopníci.  Také u nás se města usilující o získání titulu potýkají s mnoha problémy a nepochopeními i v řadách vlastních občanů. Stačí se však podívat do zahraničí a můžeme se přesvědčit, že všechny překážky je možné překonat.

Podívejme se na Garstang, malé město s přibližně pěti tisíci obyvateli na severozápadě Anglie, které se po dlouhých peripetiích stalo celosvětově prvním fairtadovým městem.

Začátky hnutí, které k vyhlášení vedly, spadají už do roku 1992, kdy byla ustanovena místní skupina pod názvem Garstang Oxfam Group. Tato skupina se bez valného úspěchu pokoušela prosadit hodnoty fair trade až do roku 2000. Tehdy, během dvou týdnů oslav Fair trade, skupina zorganizovala pohoštění pro zástupce městské rady, místních podnikatelů, škol, církví a dalších organizací. Pro přípravu pohoštění byly použity místní a fair trade produkty, čímž organizátoři spojili problematiku prosazování spravedlivého obchodu v rozvojových zemích s problémy místních producentů, kteří také usilovali dosaženío spravedlivé ceny. Účastníci pak byli požádáni o slib, že budou ve svých provozovnách a institucích používat fairtradové výrobky. Všechny školy a církve nakonec podporu přislíbily stejně jako 95 % všech podnikatelů. Po tomto fenomenálním úspěchu následoval v dubnu roku 2000 na každoročním veřejném shromáždění návrh prohlásit Garstang prvním fairtradovým městem.  V roce 2001 bylo ustanoveno pět podmínek, které musejí být splněny, aby mohl být udělen status „fair trade town“ (odkaz na podmínky) a 22. Listopadu 2001 byl jako prvnímu městu tento titul udělen právě Garstangu.

Dnes můžeme v Garstangu vidět odkazy na fairtrade doslova na každém kroku od silničních ukazatelů, které deklarují unikátní status města po okenní nálepky, ukazující na místa podporující spravedlivý obchod. Dalším aspektem pomoci je vytvoření spolupráce mezi Garstangem  a Ghanou. Toto spojení vyústilo v ustanovení dvou partnerství mezi městem a komunitou produkující kakao v Ghanské oblasti New Koforidua. Toto partnerství umožňuje bližší a osobnější přístup k problematice spravedlivého obchodu a tak také celou kampaň posiluje.

Jiskřička zažehla pomyslný plamen, který se rozšířil po celé Anglii a brzy začala fairtradová města vznikat i v ostatních státech západní Evropy a dalších kontinentů. Jmenujme například Malmö, vyhlášené prvním fairtradovým město Švédska v květnu 2006, Tampere prvním ve Finsku v květnu 2008 nebo nám bližší Saarbrücken, od dubna 2009 první německé fairtradové město.

Všem českým kandidátům přejeme úspěch a všichni doufáme, že se alespoň některým podaří získat status fairtradového města už letos. Je však třeba mít na paměti, že hlavním cílem není pouze získání ocenění, ale samotné přijetí celého konceptu spravedlivého obchodu. Na příkladu Garstangu ale vidíme, že s trpělivostí a systematickou prací je možné překonat všechny překážky  a dosáhnout tak úspěchu. Hodně štěstí. 

Článek připravila: Jana Kalendová