Náhled mapy měst

Konference Fair Trade Towns, Malmö 2011

30.03.2011

V listopadu 2011 se uskuteční již pátá mezinárodní konference fairtradových měst ve švédském Malmö. Již nyní může kdokoli navrhovat možná témata pro vstupy a semináře například zde.

 

Již od roku 2007, kdy se uskutečnila první konference v Londýně se každoroční setkávání koordinátorů, sympatizantů a zástupců měst podporujících myšlenku spravedlivého obchodu ukázalo jako nesmírně přínosné pro další rozvoj a šíření hnutí fair trade. Účastníci mohou diskutovat o aktuálních problémech provázejících lokální kampaně a navzájem sdílet nápady a zkušenosti. Díky tomu se tempo prosazování fair trade znatelně urychlilo v souladu se zvyšujícím se sdílením zkušeností nejen na vnitrostátní ale i mezinárodní úrovni. Účastníci konferencí pak mohou čerpat zkušenosti, aplikovat specifické poznatky přímo do místních kampaní a vyhnout se tak chybám nebo slepým uličkám.

Dalším pozitivním aspektem každoročního setkávání tohoto typu je fakt, že konference je velmi motivujícím nástrojem pro jednotlivé účastníky, kteří se tak mohou cítit skutečnou součástí celosvětového hnutí.

Budoucí konference mohou být velice vhodným nástrojem primárně pro posílení nových kampaní, které se mohou učit od zkušenějších, již delší dobu probíhajících a spolu tak tvořit dobře fungující informační síť vzájemné komunikace a sdílení zkušeností. Využít ji mohou i zástupci našich žadatelů o status fairtradové město.

 

Článek zpracovala Jana Kalendová