Náhled mapy měst

Ve Fairtradovém městě je radost žít!

02.05.2011

Mezinárodní kampaň Fairtradových měst (Fairtrade Towns) funguje po světě již desátým rokem. Za tu dobu se rozšířila z Velké Británie do dalších 19 zemí a nyní se statusem Fairtradového města chlubí již 964 měst na třech kontinentech. V České republice kampaň úspěšně odstartovala v lednu tohoto roku. Městům status přináší možnost připojit se jako veřejná instituce k boji proti světové chudobě, naplňovat mezinárodní politické závazky v oblasti udržitelného rozvoje a být příkladem v odpovědné spotřebě. Co ale Fairtradová města přináší nám, individuálním spotřebitelům?

Stručně řečeno, zapojení města do kampaně nabízí lidem, kteří v něm žijí, lepší přístup k podpoře spravedlivého obchodu, přehled o tom, kde je v daném městě možné sehnat fairtradové produkty a vnáší také do města čerstvý vítr společenského dění a akcí pro veřejnost.

 

Díky zapojení do kampaně jsou ve městě dobře zmapována prodejní místa, kde lze zakoupit fairtradové výrobky. Seznam bývá dostupný na webových stránkách města a lidé tak mohou jednoduše zjistit, která prodejna nabízí oblíbené produkty nejblíže jejich domovu. Navíc každé Fairtradové město musí mít nejen potřebný počet prodejních míst (specializované obchody, zdravé výživy, supermarkety...), ale v závislosti na počtu obyvatel i určitý počet restauračních zařízení, ve kterých si přímo můžete objednat fairtradovou kávu, čaj, kakao apod. Mezi tato zařízení patří kromě restaurací také kavárny, čajovny nebo hotely.

 

Podporu fair trade je však možné vyjádřit i jinak, než jen samotnou spotřebou. Proto se dá na webových stránkách města v podstránce o fair trade najít nejen seznam prodejních míst, ale také základní seznam akcí, které se na podporu fair trade v daném městě konají a jméno kontaktní osoby, která má podporu fair trade na starosti. Na tuto osobu se mohou lidé obrátit a navrhnout spolupráci nebo realizaci nějakého happeningu, zapojení školy, uspořádání besedy nebo výstavy.

 

Pro nás jakožto občany může být také příjemné vědět, že na základě oficiální podpory fair trade se v našem městě z veřejných prostředků alespoň z části nakupují produkty, při jejichž výrobě nedocházelo ke zneužívaní dětské práce či nadměrnému ničení životního prostředí.

 

Ve Fairtradovém městě je radost žít! Člověk ví, kde si může koupit fairtradové výrobky, místní organizace se zapojují do zajímavých akcí, které upozorňují na globální souvislosti a naše možnosti denně ovlivnit životy lidí na druhém konci světa. Fair trade spojuje lidi, a to nejen napříč kontinenty, ale i uvnitř jednoho města. Zábavná je účast na propagačních akcích, konají se ochutnávky fairtradových dobrot, soutěže o nejlepší recepty, koncerty, maškarní průvody nebo hromadné veřejné snídaně. V Hannoveru se například v rámci oslav spojených s udělením statusu Fairtradového města konala na radnici módní přehlídka fairtradového oblečení.

 

Pokud i vy chcete žít ve Fairtradovém městě, pusťte se do toho!

Informace získáte na:

www.fairtradovamesta.cz

www.facebook.com/fairtradovamesta

nebo u koordinátora kampaně Standy Komínka (stanislav.kominek@fairtrade.cz, + 420 774 737 176)