Náhled mapy měst

První zadavatel v ČR využil kritéria fair trade

14.11.2011

MŠMT jako první zadavatel u nás zapracoval do zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávku občerstvení požadavek fair trade.

Cílem úsilí zadavatele bylo podpořit  dodržování principů prospěšných společnosti i životnímu prostředí. Pro mezinárodní konferenci v červnu 2011 byly fairtradové nápoje pevnými požadavky zveřejněnými přímo v předmětu veřejné zakázky a hlavním hodnotícím kritériem byla nejnižší cena. Požadavky splnily všichni dodavatelé a hodnotící komise tedy stanovila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny.

Na internetu si můžete přečíst jejich zadávací dokumentaci, ve které MŠMT využilo technickou specifikaci, kterou doporučujeme ve studii Vztah veřejných zakázek a fair trade

„Uplatňování principů společenské odpovědnosti považuji za samozřejmost, za obyčejnou  slušnost a používání zdravého rozumu, které lze prosazovat jak ve firemní, tak ve veřejné sféře. Stálo nás to jen trochu více vysvětlování, stanovený rozpočet akce jsme nepřekročili a dodavatelé neměli s touto podmínkou problém,“ říká Antonie Ondrouchová z Odboru pro záležitosti EU z MŠMT.