Náhled mapy měst

První Fairtradové školy v ČR: Masarykova ZŠ Litoměřice a SŠ a JŠ Volyně

9.2.2012

Masarykova ZŠ Litoměřice splnila podmínky mezinárodní kampaně a stala se první Fairtradovou školou v České republice. Přístupová kritéria splnila také Střední a Jazyková škola s právem státní zkoušky Volyně a stala se tak první Fairtradovou střední školou u nás. 

Ve čtvrtek 9. února 2012 byly na tiskové konferenci oběma školám předány certikáty Fairtradová škola.


Titul „Fairtradová škola“ je určen jak základním a středním školám, tak i univerzitám či samostatným fakultám a dalším vzdělávacím zařízením. Školy mohou titul Fairtradová škola získat při splnění pěti kritérií, mezi něž patří zařazení globálních rozvojových témat do výuky, oficiální podpora fair trade, spotřeba fairtradových produktů či pořádání osvětových akcí pro veřejnost.

 

„Na kampani Fairtradových škol oceňuji, že podporuje využití rozvojových témat ve výuce, což dává dětem globální rozhled. A také to, že klade důraz na praktickou stránku výuky. Když o něčem vyučuji, snažím se, aby si to žáci mohli v maximální možné míře prakticky vyzkoušet. Fair trade nabízí okamžitou zpětnou vazbu – dítě si něco koupí a na druhé straně světa z toho má někdo užitek,“ říká učitelka angličtiny Iveta Dragoňová z Masarykovy základní školy v Litoměřicích„Snažíme se dětem vštípit vstřícnost vůči druhým, naučit je, že existují lidé, kteří potřebují pomoci, třeba i na jiném kontinentě,“dodává ředitel této první české Fairtradové školy Karel Kynzl.

 

Fairtradové školy také kladou důraz na aktivitu žáků a studentů, kteří se podílejí na řízení kampaně v rámci své školy. „Rozhodnutí zapojit se do kampaně vzešlo od samotných studentů, kteří si problematiku fair trade zvolili již před třemi lety v rámci projektu Světová škola 2. Chtěli se sami něco dozvědět o fair trade a šířit tuto myšlenku dál,“ potvrzuje Eva Klasová, ředitelka Střední a Jazykové školy Volyně.

Přínosy kampaně spatřuje mimo jiné v rozvoji schopností a dovedností studentů, kteří na kampani spolupracují v širokém týmu, sami vyučují další studenty a žáky z jiných škol a prezentují informace o fair trade veřejnosti. Irena Babková, devatenáctiletá studentka toto školy, o svých zkušenostech říká: „Baví mě, když lidi něco naučím, oni si to mohou vyzkoušet a mají z toho radost. Člověk si osvojí vystupování na veřejnosti a práci s lidmi, je to dobré do života.“

Romana Šafránková, učitelka zeměpisu a němčiny ze Střední a Jazykové školy Volyně, doplňuje:„Studenti přesvědčili zástupce města Volyně, aby se ucházeli o titul Fairtradové město. Uspořádali také akci pro místní podnikatele a dosáhli toho, že několik obchodů a cukráren ve Volyni začalo prodávat fairtradové produkty.“

 

V zahraničí má koncept Fairtradových škol velký úspěch a nabídka fairtradových produktů na půdě vzdělávacích institucí se stává běžným jevem. Např. ve Velké Británii je již více než 500 Fairtradových škol, v Itálii nabízí na 3 000 školních jídelen fairtradové produkty. „Na Barcelonské univerzitě nabízí od roku 2000 všech 50 nápojových automatů pouze fairtradovou kávu. Ročně se v těchto automatech prodá přibližně 6500 kilogramů fairtradové kávy. To zajišťuje obživu přibližně 15-20 rodinám producentů z mexického Chiapasu a Tanzánie. To je jeden z konkrétních příkladů dopadu kampaně," uvádí Tomáš Bílý z Asociace pro fair trade.

 

Školy si mohou z široké nabídky fairtradových produktů vybrat například kávu, kakao, čaje, džusy, květiny či fotbalové míče.

 

Ohlasy médií si prohlédněte zde: