Náhled mapy měst

V České republice byla zahájena kampaň Fairtradové církve a náboženské společnosti

27.9.2012

27. září 2012 v České republice odstartovala národní verze kampaně Fairtradové církve a náboženské společnosti. Titul „Fairtradová“ mohou získat jednotlivé sbory, farnosti či náboženské obce, kampaň je otevřená všem církvím a náboženským společnostem.

„Kampaň se připravovala velmi dlouho a jsme rádi, že ji nyní můžeme oficiálně spustit. Zájem jednotlivých sborů a farností o zapojení je velký, a tak očekáváme rychlý rozjezd jednotlivých aktivit. Věříme, že v nej­bližší době již budeme moci předat titul prvnímu sboru či farnosti,“ říká Hana Chorváthová, vedoucí sekretariátu Fairtrade Česká republika.

Koncept fair trade se zrodil právě v církevním prostředí, což už dnes mnoho lidí neví. Je proto přirozené, že v zahraničí se církve k fair trade hlásí, například ve Velké Británii má kampaň již dlouhou tradici a podporuje ji tam řada náboženských společností,“ vysvětluje Hana Chorváthová.

 

Také v České republice má fair trade v církevním prostředí dlouholetou tradici. V první polovině 90. let se jako první tomuto způsobu obchodu začala věnovat obecně prospěšná společnost Jeden svět, díky její­muž působení se podporou fair trade nyní zabývá mnoho sborů po celé republice. „Spolupracujeme s více než třiceti sbory Českobratrské církve evangelické a díky kampani Fairtradová města přibývají další. Forma této pomoci lidem v rozvojových zemích je transparentní a smysluplná. Neposílají se peníze ani dárcovské SMS, ale dá se těmto lidem příležitost. Mottem naší činnosti je: Nedávej rybu, nauč ryby lovit,“ říká Magdale­na Jelínková, ředitelka organizace Jeden svět.

 

Proč by se měly církve a náboženské společnosti do kampaně zapojit? Co jim kampaň přináší?Křesťanská víra se v praxi projevuje solidaritou a úsilím o spravedlnost. Fair trade k tomu dává vynikající příležitost," odpovídá jeden z koordinátorů kampaně, teolog a ředitel Ekumenické akademie Praha Jiří Silný.

„Posláním církví je kromě šíření evangelia i služba a pomoc druhým – a aktivní podpora pěstitelů a výrobců
z rozvojových zemí a zmírňování jejich špatných životních podmínek k této pomoci určitě patří. Naše víra, kterou hlásáme, by bez skutků byla prázdná. Zmírňování bídy a utrpení našich bližních nejenom tady, ale
i v zemích, které nám připadají velmi vzdálené, je jedním z našich úkolů. Můžeme tak přispět k budování lepšího světa,“
dodává k tomu Sandra Silná, farářka Církve československé husitské. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje.

 

Více informací ka kampani možno nalézt zde.