Náhled mapy měst

Český Krumlov se stal čtvrtým Fairtradovým městem v České republice

1.10.2012

 

„Český Krumlov byl vždy městem otevřeným a kosmopolitním a jako takové se rozhodně chceme připojit k iniciativě, která staví na principu spravedlnosti a hájí zájmy lidí, kteří jsou znevýhodněni v rozvojových zemích," říká Ing. Jitka Zikmundová, místostarostka města Český Krumlov.

 

Hana Chorváthová, vedoucí sekretariátu Fairtrade Česká republika, k ocenění města uvedla: „Město Český Krumlov je čtvrtým městem, které obdrželo v České republice tento titul. Český Krumlov pracuje na rozvoji aktivit v oblasti fair trade již více než rok a v tuto chvíli se podařilo úspěšně naplnit všechna kritéria, která jsou kampaní vyžadována. Věříme, že se místním iniciativám bude dařit a i tento titul napomůže další osvětě veřejnosti.“

 

V červnu 2011 rada města schválila Deklaraci podpory fair trade a složení Řídicí skupiny pro fair trade, jejíž členkou je také místostarostka Jitka Zikmundová, a již 26. září 2012 se Český Krumlov mohl stát čtvrtým Fairtradovým městem v České republice.

Hlavním propagátorem myšlenky fair trade a iniciátorem aktivit v Českém Krumlově je zdejší lékař a člen ekologické komise města Pavel Hausdorf. „O kampani Fairtradových měst jsem se doslechl hned po jejím spuštění v lednu 2011. Začal jsem zjišťovat, co vše je potřeba ke splnění kritérií a zda by se Český Krumlov mohl o titul také ucházet. Od této doby jsme na rozvoji aktivit v oblasti fair trade pracovali a jsem tedy velice rád, že v tuto chvíli můžeme slavnostně převzít certifikát,“ říká Pavel Hausdorf. 

Na Městském úřadě se jeho snaha setkala s porporou. Místostarostka Jitka Zikmundová popisuje motivaci města: „Pokud bych měla odpovědět, proč se město Český Krumlov rozhodlo zapojit do kampaně Fairtradových měst, bylo to zejména proto, že Český Krumlov byl vždy městem otevřeným a kosmopolitním a jako takové se rozhodně chceme připojit k iniciativě, která staví na principu spravedlnosti a hájí zájmy lidí, kteří jsou znevýhodněni v rozvojových zemích. Chceme být městem férovým a krásným a věříme, že naše podpora fair trade k tomu přispěje.“

Na Městském úřadě nabízejí fairtradovou kávu návštěvám a je také k dispozici pro vnitřní spotřebu. Fairtradové produkty také příležitostně kupují jako malé dárky.


Široké spektrum fairtradových produktů lze v Krumlově zakoupit v Ekocentru Šípek nebo ve Fair trade krámku. Od září do října 2012 proběhla ve foyer Městského úřadu výstava s názvem Díky fair trade, kterou tvoří rozhovory a fotografie z cesty po peruánských družstvech pěstitelů kakaa, kávy a cukrové třtiny.

Do budoucna krumlovští uvažují o bližší spolupráci s místními školami, a o pořádání pravidelných akcí či přednášek v prostorách Fair trade krámku.