Náhled mapy měst

První Národní fairtradová konference v Litoměřicích přilákala účastníky z celé republiky

30.10.2012

V úterý 30. října se v Litoměřicích konala vůbec první Národní fairtradová konference, která přilákala na 80 účastníků z celé republiky. Sešli se na ní zástupci veřejné správy i samosprávy, již certifikovaných Fairtradových měst a škol, zájemci o získání tohoto titulu a koordinátoři Zdravých měst. Nechyběli ani studenti, neziskové organizace a další aktivní občané se zájmem o zodpovědné nakupování.

Jednalo se o první akci tohoto rozsahu u nás. Hlavním cílem bylo dát účastníkům maximum kvalitních informací, které mohou využít v praxi a vytvořit prostor pro vzájemné sdílení zkušeností. Myslím, že oba tyto cíle se nám podařilo splnit,“ říká Hana Chorváthová, zástupkyně organizace Fairtrade ČR, která konferenci spolupořádala. „Jsem ráda, že úsilí, které bylo do organizace vloženo, nepřišlo nazmar, ale proměnilo se v pozitivní atmosféru, sdílení a vzájemnou inspiraci účastníků. Ráda bych poděkovala všem, kteří se konference zúčastnili,“ dodává za hlavního organizátora akce, město Litoměřice, Marcela Trejbalová, projektová manažerka z Městského úřadu v Litoměřicích.

 

Konference měla také podporu Ministerstva životního prostředí, v úvodním bloku vystoupila Marie Petrová, tajemnice pracovní skupiny pro místní Agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která hovořila o souvislostech fair trade a místní Agendy 21. Vzácným hostem konference byla paní Jenny Foster z Velké Británie, která pracuje již šest let jako koordinátorka programů fair trade v Bristolu – v jednom z „nejzelenějších“ měst Evropy. Pro všechny zúčastněné byla velkou inspirací ohledně způsobů zapojení místních obchodníků do fair trade a získávání veřejné podpory pro své kampaně.

 

Konference byla doplněna o několik příkladů dobré praxe, ať již v podání žáků základní Masarykovy školy v Litoměřicích, či paní Romany Šafránkové, která vyučuje na Střední škole a Jazykové škole ve Volyni a je také členkou řídící skupiny Fairtradového města Volyně. V odpoledním bloku následovala panelová diskuse, kde měli účastníci možnost vyjasnění otázek, které v souvislosti s fair trade, či svým zapojením do kampaní mají. Celá akce byla zakončena módní přehlídkou fairtradového oblečení, které dodala společnost Ona Fair apředvedly tanečnice z DMC revolution, taneční a pohybové školy z Litoměřic.

 

Konference ukázala, že lidé se do podpory fair trade zapojují s nadšením. Fair trade dokáže spojit všechny aktéry veřejného života, ať už politiky, aktivisty, úředníky, studenty nebo běžné občany. Na konferenci zaznělo několik příkladů dobré praxe, jak lze efektivně informovat o pracovních podmínkách v zemích globálního Jihu nebo jak globální témata zařadit do výuky na škole,“ uvedl Stanislav Komínek, koordinátor kampaně Fairtradová města a propagátor zodpovědných veřejných nákupů z organizace NaZemi.

Konferenci zhodnotila také paní Iveta Ondráčková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 z Třebíče:„Program byl velmi pestrý a inspirující. Akce nám vlila do žil další sílu a přesvědčení, že to, co děláme, má smysl a že se snad brzy dočkáme certifikace Třebíče jako fairtradového města. Aktivity v této oblasti realizujeme již více jak tři a půl roku, v tuto chvíli potřebujeme zajistit pouze podporu vedení města“.

 

Organizátoři plánují navázat na letošní úspěšnou akci dalšími ročníky. V nich bude možné zohlednit i přání a připomínky účastníků právě proběhlé konference. Někteří by například uvítali i větší prostor pro řešení diskutabilních otázek ohledně fair trade.

Hlavním organizátorem konference bylo město Litoměřice, jedno z prvních Fairtradových měst v ČR. Na organizaci se podíleli také koordinátoři kampaně Fairtradová města: Fairtrade Česká republika a nevládní organizace NaZemi. Konferenci rovněž podpořila Ekumenická Akademie Praha.

 

Výstupy z konference si můžete stáhnout zde:

Narodni_fairtradova_konference_-_zapis.pdf

Chorvathova_FT_CR_Jednotlivi_akteri_spravedliveho_obchodu_v_CR_a_jejich_role.pdf

Petrova_MZP_Fair_trade_kontext_na_narodni_a_mezinarodni_urovni.pdf

Safrankova_Volyne_a_fair_trade.pdf

Foster_Bristol.pdf

prezentace_Antonin_Tym.pdf

prezentace_Jiri_Hejkrlik.pdf

Reportáž o aktivitách Masarykovy základní školy Litoměřice: http://youtu.be/6lyjdOcjB7A 

 

Kontakt:

Hana Chorváthová, Fairtrade Česká republika

Tel. 734 336 592

h.chorvathova@fairtrade-cesko.cz

 

Marcela Trejbalová, město Litoměřice

Tel. 737 222 681

marcela.trejbalova@litomerice.cz