Náhled mapy měst

Prvních šest církevních subjektů splnilo kritéria kampaně Fairtradové církve a náboženské společnosti

16.04.2013

Prvních pět církevních sborů a jedno církevní zařízení v České republice dnes získaly titul Fairtradový sbor, resp. Fairtradové církevní zařízení. Přidaly se tak k tisícům farností a sborů vzahraničí, které se rozhodly podporovat koncept „spravedlivého obchodu“. Tituly a certifikáty dnes převzali zástupci některých subjektů při slavnostním předání ve Farním sboru Českobratrské církveevangelické v Praze na Vinohradech.

Titul obdrželo pět sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE) z Hradiště na Chrudimsku, Jablonce n. Nisou, Nového Města na Moravě, Zlína a Proseče u Skutče na Chrudimsku. Není náhoda, že všechny sbory patří ke stejné církvi. ČCE totiž stála u zrodu prvního fairtradového obchodu u nás a fair trade do České republiky de facto přinesla. „Inspirovali jsme se prodejem fairtradových výrobků v německých evangelických sborech a v roce 1994 otevřeli v Praze na Vinohradech Obchůdek jednoho světa s řemeslnými výrobky. Dnes se podpoře fair trade věnují naše sbory po celé ČR již tradičně,“ popisuje Věra Lukášová z o.p.s. Jeden svět.


Kromě pěti sborů získal certifikát Fairtradové církevní zařízení také dům Sv. Antonína, který provozuje Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Moravských Budějovicích. V tomto domově pro seniory a zdravotně postižené občany se podává pravidelně k snídani fairtradové kakao a vánoční balíčky pro obyvatele i zaměstnance domu obsahují fairtradové výrobky (káva, čaj, čokoláda, oříšky, olej).


Kampaň je otevřená všem církvím a náboženským společnostem. V České republice mohou obdobný titul získat také města a školy – nyní jsou u nás čtyři Fairtradové školy a čtyři Fairtradová města. Kampaně se na některých místech také daří vzájemně propojovat. „Ke kampani Fairtradové církve jsme se dostali díky paní Vejtasové z hotelové školy v Třebíči, která má titul Fairtradová škola. Pořádá v našem domě přednášky o zdravé výživě a informovala nás i o fair trade. Kampaň nás zaujala, a proto jsme se rozhodli do ní zapojit,“ shrnuje Petra Tomášová, pracovnice domu Sv. Antonína.

 

„Podpora fair trade našemu sboru přináší setkání s jiným světem, než se kterým se běžně setkáváme. Lidé mají možnost si uvědomit, že existují i jiné možnosti nákupu a mohou podpořit dobrou věc,“ popisuje Daniel Chalupecký z jabloneckého sboru.


K získání titulu musí žadatelé splnit pět kritérií. Patří mezi ně oficiální podpora fair trade, využívání fairtradových produktů pro vlastní spotřebu, zařazení tématu fair trade do bohoslužeb a modliteb (např. modlitba za farmáře a dělníky) a pořádání akcí na jeho podporu pro širší veřejnost. „Tato kampaň představuje pro sbory a farnosti jednoduchý nástroj, jak prakticky propojit duchovní život s každodenní spotřebou. Není-li nám lhostejný život pracovníků a farmářů v rozvojových zemích, pak si můžeme vybrat takové produkty, u kterých máme jistotu, že jejich výrobci žijí a pracují v důstojných podmínkách,“ vysvětluje Hana Chorváthová z organizace Fairtrade ČR. „Přínosem kampaně pro sbory a farnosti je příležitost projevit solidaritu s lidmi z rozvojových zemí, posílit své dobré jméno na veřejnosti nebo přispívat k ochraně božího stvoření a zasazovat se za spravedlivější svět,“ vyjmenovává Jiří Silný, ředitel Ekumenické akademie Praha, která je koordinátorem kampaně.

 

V západní Evropě je Fairtradových církví řada. V Anglii je do podpory fair trade zapojeno přes 4 000 kostelů,sborů a farností, které se dále spojují v celé Fairtradové denominace. Mimo křesťanské církve jsou ve Velké Británii také Fairtradové synagogy, mešity nebo buddhistické a hinduistické chrámy.