Náhled mapy měst

Fakulta tropického zemědělství získala titul Fairtradová fakulta

24. 3. 2014

Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze splnila požadavky mezinárodní kampaně a dnes obdržela titul Fairtradová fakulta. Jde o druhou fakultu v ČR, která oficiálně podporuje fair trade.

Fakulta se přidala ke stovkám základních, středních a vysokých škol po celém světě, které pomáhají prosazovat odpovědné nakupování produktů, při jejichž výrobě dostávají pěstitelé spravedlivě zaplaceno, děti mohou chodit do školy a při produkci nedochází k nevratnému poškozování životního prostředí.

 

Vyučující a studenti Fakulty tropického zemědělství ČZU společně s rektorem České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Jiřím Balíkem CSc. dnes převzali certifikát Fairtradová fakulta. Ten uděluje organizace Fairtrade Česká republika. „Tato fakulta splnila všech pět kritérií mezinárodní kampaně Fairtradové školy: oficiálně podporuje fair trade, zařazuje rozvojová témata do výuky, nakupuje fairtradové produkty, pořádá osvětové akce a má řídicí skupinu, která celou iniciativu koordinuje. Gratulujeme,“ uvádí Hana Chorváthová, ředitelka organizace Fairtrade Česká republika.

 

Stát se Fairtradovou fakultou je pro nás prestižní záležitost, která je vyústěním našich dlouhodobých snah v rámci zlepšování podmínek v zemích globálního Jihu,“ uvádí děkan Fakulty tropického zemědělství doc. Ing. Jan Banout., PhD. Dále dodává: „Věřím, že nově získaný titul také zvýší zájem potenciálních studentů o naši fakultu a zároveň přispěje k rozvoji fairtradového hnutí v České republice. Tímto bych také rád poděkoval všem, kteří se na získání certifikátu aktivně podíleli, zejména studentské organizaci BeFair na ČZU.

 

Zapojení do podpory fair trade na Fakultě tropického zemědělství vychází i z tematického zaměření výuky,“ sděluje proděkan pro studijní záležitosti Ing. Jiří Hejrklík, Ph.D. Globální rozvojová problematika je na fakultě zásadním tématem. „Studující i vyučující fakulty se podílejí na řadě zemědělských projektů v rozvojových zemích a téma fair trade je jim proto velmi blízké,“ připojuje se proděkanka pro rozvoj fakulty Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

 

Na fakultě aktivně působí studentská organizace BeFair na ČZU, která pořádá nejrůznější akce s cílem zvyšovat povědomí o podmínkách pěstitelů v rozvojovém světě. V poslední době uspořádala Mezinárodní férovou párty, které se zúčastnili i představitelé zastupitelských úřadů Vietnamu, Indonésie a Malajsie v České republice, výstavu s vernisáží a panelovou diskuzí na téma fairtradového ovoce. Organizace se také věnuje publikační činnosti v českých i zahraničních médiích. BeFair na ČZU je členem Asociace společenské odpovědnosti spolu s řadou organizací z veřejné správy, soukromého i neziskového sektoru, škol a dalších sociálně odpovědných organizací.

 

První Fairtradovou fakultou v České republice se stala v dubnu roku 2013 Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.