Náhled mapy měst

Třebíč se stala prvním Fairtradovým městem na Vysočině

15.5.2014

Město Třebíč je sedmým městem v České republice, které získalo titul Fairtradové město. Připojilo se tak k 1500 městům po celém světě, která podporují fair trade. Starosta Pavel Heřman a místostarostka Marie Černá dnes převzali certifikát od Hany Chorváthové, ředitelky Fairtrade Česko a Slovensko. 

Třebíč splnila všech pět kritérií mezinárodní kampaně: město se oficiálně zavázalo k podpoře fair trade, je zde dostatek prodejních míst s fairtradovými produkty, místní občané a instituce podporují fair trade, město má řídicí skupinu, která kampaň koordinuje, a aktivně spolupracuje s médii v této oblasti. „Jsem velmi ráda, že několikaleté úsilí bylo završeno přijetím mezi Fairtradová města. Třebíč tím dává najevo, že se hlásí k udržitelné spotřebě jak na místní úrovni tak podporou fair trade na úrovni globální,“ uvádí Marie Černá, místostarostka města. „Je to úspěch řady lidí v našem městě, kteří se v této problematice angažují a zároveň velký závazek pro nás všechny,“ dodává.

 

V Třebíči začali s osvětou v oblasti fair trade už před pěti lety. „Aktivity v rámci Projektu Zdravé město mají hodně společného s fair trade. Oba přístupy jsou totiž o naší odpovědnosti vůči budoucím generacím,“ uvádí členka řídicí skupiny Iveta Ondráčková. Produkty od lokálních výrobků i se známkou FAIRTRADE® si mohou lidé koupit např. na bio jarmarku, který pořádá město. Třebíč navštívili i zástupci pěstitelů z Panamy a Guatemaly. Od samého počátku se město zapojuje do pikniku Férová snídaně ve vašem městě. Úspěšná je také spolupráce s Hotelovou školou Třebíč, která je držitelem titulu Fairtradová škola. Studenti připravují v rámci různých akcí pro širokou veřejnost ochutnávky zdravého jídla či specialit vyrobených z fairtradových surovin. 


„Třebíč je dalším příkladem toho, že i celá města se mohou chovat odpovědně k lidem z globálního Jihu. Ti produkují řadu výrobků naší každodenní spotřeby často v nedůstojných podmínkách. Fair trade a kampaň Fairtradová města se to však snaží změnit,“ uvádí Hana Chorváthová z Fairtrade Česko a Slovensko.

 

Město Třebíč se dlouhodobě angažuje ve fairtradové problematice a je společně s neziskovou organizací NaZemi zapojeno do evropského projektu Každá obec se počítá, který se zabývá odpovědnou spotřebou a zadáváním veřejných zakázek. V rámci tohoto projektu např. byla městem vyhlášena veřejná zakázka na nákup kávy, čaje, cukru a sušenek s podílem čokolády s požadavkem, aby dodané výrobky byly fair trade. V Třebíči je také první Faitradová škola na Vysočině - Hotelová škola Třebíč, která získala certifikaci v roce 2012.


"Fair trade znamená pro pěstitele kávy nebo kakaa ze zemí globálního Jihu zásadní vliv na kvalitu jejich životů. Svým úsilím město Třebíč potvrzuje všeobecný trend, že se ke globální odpovědnosti hlásí nejen individuální spotřebitelé, ale také veřejné instituce," doplnil koordinátor kampaně Stanislav Komínek z NaZemi.