Náhled mapy měst

Chrudim je osmým Fairtradovým městem, prvním v Pardubickém kraji

1. 10. 2014

Prvním Fairtradovým městem v Pardubickém kraji se 1. října stala Chrudim. Město splnilo všechna kritéria pro udělení titulu a připojilo se ke stovkám dalších měst na světě, které podporují fair trade. Ten umožňuje lidem z tzv. rozvojových zemí se uživit vlastní prací za důstojných podmínek.

Petr Řezníček, starosta města, včera převzal certifikát od Hany Chorváthové, ředitelky organizace Fairtrade Česko a Slovensko. „Chrudim se stává osmým Fairtradovým městem, protože splnila všech pět kritérií mezinárodní kampaně: město se oficiálně zavázalo k podpoře fair trade, je zde dostatek prodejních míst s fairtradovými produkty, místní občané a instituce podporují fair trade, město má řídicí skupinu, která kampaň koordinuje, a aktivně spolupracuje s médii v této oblasti. Gratulujeme,“ uvádí Hana Chorváthová.


"Kampaň Fairtradová města pro nás představuje konkrétní způsob, jak se mohou Chrudim i její obyvatelé zapojit do podpory lidí z rozvojových zemí,“ konstatoval starosta města Petr Řezníček. 


„Město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 připravuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi akce, které jsou zaměřeny na propagaci fair trade – zdarma ochutnávku faitradových výrobků či tematicky laděný doprovodný program. Mezi nové akce, které jsme pro veřejnost v tomto roce připravili, patří např. Chrudimský týden pro fair trade, Férový piknik či Férová snídaně. Pro podporu a šíření fair trade ve městě existuje pracovní skupina, ve které jsou jak zástupci města Chrudim, tak i neziskových organizací či drobných živnostníků. Společně pak připravujeme náplň jednotlivých akcí,“ uvádí Šárka Trunečková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA 21. 


Zapojení do kampaně umožňuje Chrudimi propojit činnost města s místními organizacemi, spolky nebo školami, ale také s maloobchodníky. Jedním z kritérií pro získání titulu je také dostupnost fairtradových výrobků ve městě. Ve městě jako je Chrudim, které má 22 716 tisíc obyvatel, musí minimálně pět obchodů a tři restaurační zařízení nabízet fairtradové výrobky. 

Chrudim je již osmým Fairtradovým městem v České republice. Na celém světě jich je přes 1500.