Náhled mapy měst

Zhodnocení Národní fairtradové konference

14.11.2014

Pája Kotíková z Ekumenické akademie shrnula výstupy říjnové Národní fairtradové konference. O čem byly jednotlivé příspěvky?

V polovině října měli všichni ti, co se aktivně zajímají o téma fair trade, možnost setkat se, načerpat nové informace, potkat další zapálené aktivisty, společně se pobavit, prodiskutovat aktuální témata a získat nový kus motivace. A o čem, že se nejvíce mluvilo?

Konferenci zahájila ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko Hana Chorvátová, která nám mimo jiné přinesla i aktuální čísla z letošního průzkumu Inesan. Věděli jste, že pojem fair trade zná v Česku už více než 50% lidí? Více o průzkumu se můžete dozvědět zde. Hanku v roli řečníka vystřídal vzácný host Bruce Crowther, zakladatel kampaně Fairtradových měst, který přijel z britského Garstangu, jež byl pilotním městem zmiňované kampaně. Bruce se s námi podělil o mnohaleté zkušenosti v oblasti šíření povědomí o fair trade, vysvětlil, že právě fair trade mu připadal jako účinný nástroj v boji proti světovým globálním problémům. Dodal nám také motivaci historkou o úplně prvním setkání k projektu fairtradových měst. Právě na tomto setkání byl jenom Bruce, jeho žena a slečna na hlídání. A dnes? Dnes už je kampaň celosvětová, čítá více jak 1500 komunit zapojených na 6 kontinentech. Brucova hlavní myšlenka byla jasná – i když je nás málo a jdeme proti proudu, vytrvejme, protože je to právě na nás, abychom byli těmi prvními vlaštovkami.

Po těchto motivujících slovech přišli na řadu ti, kteří se nebáli a ve svých městech a školách prosadili změnu v podobě zapojení se do kampaně. Svoje výstupy prezentovali z Litoměřic – podělili se o tom, jak je důležité spolupracovat na více úrovních – s městem, s neziskovým sektorem, se školou i s obchodníky. Dobře fungující řídící skupina by měla být pestrá a vyvážená. Dalšími byli zástupci z Třebíče, kde zahrnuli odpovědné nákupy do strategie města, i když se museli potýkat s nepříjemnostmi. Svoje originální přístupy a projekty nám také prezentovali zástupci škol – v Litomyšli si například můžete dát fairtradovou rýži ve školní jídelně, v Třebíči se právě budoucí kuchaři učí o tom, jak naše talíře hýbou světem a co všechno můžu svým oblíbeným jídlem ovlivnit. Vsetín nám referoval o to, jak žáci využili svůj potenciál a prosadili rozšíření myšlenky z Fairtradové školy na Fairtradové město a v Rožnově se zase žáci díky vlastnímu zapojení učí o finanční gramotnosti a co že je to vlastně ta důstojná práce a spravedlivá odměna.

Z lokálních příkladů dobré praxe jsme se přesunuli o kontinent jinam, se Standou Komínkem k pěstitelům kávy do Guatemaly a s Markétou Vinkelhoferovou do družstva Kuapa Kokoo v Ghaně. Viděli jsme, jak se používá sociální příplatek v praxi a jaké témata pěstitele a zemědělce současně trápí.

Po výborném obědě od Tří ocásků, který byl bio, fairtradový a lokální jsme se vrátili zpět do tématu, tentokrát jsme v rámci malých skupin diskutovali témata spojená s kampaní, s problémy ve městech a ve školách. Jak se můžeme vyhnout tomu, že nám odchází silná řídící skupina? Jak si nastavit komunikaci, aby byla efektivní? Jak můžu zapojit své okolí a přiblížit téma pro někoho příliš vzdálené?

Za organizátory můžeme potvrdit, že jsme měli radost z toho, že se nás sešlo hodně, z toho, že jsme se navzájem obohatili, projevili svoje obavy, potřeby i nejasnosti. Na základě výstupů z konference se snažíme naši práci zlepšovat a dodávat praktické podpůrné materiály. Máme vytvořený soubor, ve kterém najdete spoustu potřebných materiálů a odkazů. Budeme se nadále snažit, abychom se mohli setkávat (ať už osobně či virtuálně) a vzájemně si pomáhat a podporovat se v aktivitách, které mají smysl.