Náhled mapy měst

Fairtradová káva z veřejných financí? V pořádku, potvrzuje nová analýza!

27.2.2015

Shoduje se nakupování fairtradových výrobků s úlohou dobrého hospodáře s veřejnými prostředky? Na co by měli myslet veřejné instituce při nakupování fairtradových produktů? 

Společensky odpovědné nakupování produktů ze zemí globálního Jihu přináší zástupcům státní správy a samosprávy možnost dobrého jména organizace, naplnění vzorové role pro ostatní instituce i individuální spotřebitele, ale hlavně efektivní podporu znevýhodněným pěstitelům v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.


Výchozím bodem k udržitelnému veřejnému nakupování/zadávání je přijetí adekvátního politického závazku, např. deklarace podpory fair trade. Deklarovaný veřejný cíl dává zaměstnancům, občanům i dodavatelům jasný signál o prioritách instituce a zároveň důležitou politickou podporu etickému nakupování. Tím je pak možné v nákupech požadavat právě třeba fairtradové výrobky, protože případná vyšší cena produktů je obhajitelná naplňováním více cílů u prováděného nákupu. Vhodné je o svých záměrech podporovat etickou produkci informovat celý zaměstnanecký tým. 

 

Produkty můžete nakupovat "z ruky", zajdete do místní zdravé výživy, maloobchodní sítě nebo je za obvyklou cenu nakoupit přes vhodný e-shop. Druhou možností je vypsat veřejnou zakázku na dodávku fairtradových výrobků (chcete postupně dodávat fairtradové výrobky v průběhu roku, nakoupíte veřejnou zakázkou na celý rok dopředu) nebo zajištění fairtradového občerstvení u vámi pořádané velké akce (např. fairtradové nápoje na vaší mezinárodní konferenci).

 

U vypisovaných veřejných zakázek je nejvhodnější přidat fairtradové požadavky do technické specifikace a vhodně popsat způsoby ověření naplnění těchto požadavků. Tímto způsobem ověřením může být: "Dodavatel je povinen prokázat, že jsou požadovaná kritéria splněna. Za vyhovující jsou po- važovány výrobky nesoucí značku Fairtrade dle certifikace Fairtrade International a výrobky členských organizací Světové fairtradové organizace (WFTO). Dodavatelé mohou prokázat shodu s požadavky také jiným vhodným způsobem."

 

Tématem se zabývá organizace NaZemi (www.nazemi.cz/odpovednost), podívat se můžete na poslední právní analýzu, která k tématu vznikla.