Náhled mapy měst

Česká republika má své první Fairtradové gymnázium

19.6.2015

V pátek 19. června se uskutečnilo slavnostní předání titulu Fairtradová škola gymnáziu v Uherském Brodě, které se tak stalo vůbec prvním Fairtradovým gymnáziem v ČR. Při významných příležitostech bývá zvykem sázet pamětní stromy, studenti z řídicí skupiny symbolicky vysadili fairtradový baobab.

Fairtradové fotbalové míče v tělocvičně, řešení problematiky pískování džínů v hodině angličtiny a tématiky rozvoje v zeměpise, dezert z fairtradové rýže ve školní jídelně Zní to možná neobvykle, ale pro místní gymnázium je to běžná součást výuky směřující k pochopení souvislostí globalizovaného světa. 

 

Titul Fairtradová škola nesou po celém světě další stovky stejně aktivně jednajících škol. V Česku jich je nyní spolu s GJAK čtrnáct - dvě fakulty, pět středních škol a sedm základních. Nejvíce Fairtradových škol je ve Zlínském kraji, kde titul doposud získala kromě GJAK Střední škola hotelová a služeb Kroměříž a tři základní školy, dvě ve Vsetíně a jedna v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Ocenění převzala paní profesorka Martina Lančaričová:

Mám velkou radost, že právě naši studenti si uvědomují důležitost společenské odpovědnosti a svými činy můžou jít příkladem dalším kamarádům. Naše škola iniciativu fair trade velmi podporuje a snažíme se problematiku dostat také do povědomí veřejnosti. Oceňujeme i přístup radnice Uherského Brodu, která naši iniciativu podporuje od počátku.“

 

Slavnostní akce se zúčastnil pan Kamil Válek, tajemník Městského úřadu Uherský Brod, který vyzdvihnul přístup studentů: „Když se rozhlédnu, vidím kolem sebe mladé, nadšené lidi, za které mluví jejich činy. A to je ze všeho nejdůležitější, proto našim gymnazistům i učitelům velice fandím.Také samotné město Uherský Brod vyvíjí aktivity na podporu fair trade. Letos jsme se stali jedním z oficiálních pořadatelů akce Fairtradová snídaně a rádi bychom v podpoře fair trade pokračovali.“ Součástí předávání titulu byla i symbolická výsadba baobabu členy školní fairtradové řídicí skupiny.

 

Certifikát předala Michaela Nová z organizace Fairtrade Česko a Slovensko. „Oceňujeme úžasný elán, s nímž se do kandidatury studenti a učitelé gymnázia zapojili.Již samotné pochopení a šíření podstaty fair trade má v konečném důsledku na drobné pěstitele v zemích globálního Jihu obrovský dopad,“ uvedla.

 

Myšlenka systematicky podporovat fair trade se na Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole v Uherském Brodě zrodila v listopadu 2014, kdy se studenti druhého ročníku zúčastnili přednášky o fair trade. Na škole vznikla místní řídicí skupina a ředitel Jaroslav Krpal podepsal Deklaraci podpory fair trade.

 

Pro získání titulu musela škola splnit pět kritérií kampaně: oficiálně deklaruje podporu fair trade, na škole působí řídicí skupina, která koordinuje kampaň, studenti si zde mohou zakoupit fairtradové výrobky, v rámci výuky se věnují tématům globálního rozvojového vzdělávání včetně fair trade a škola pořádá osvětové akce pro veřejnost.

 

Již v prosinci 2014 se na škole konal den otevřených dveří, v rámci něhož návštěvníci mohli ochutnat zákusek s fairtradovým kakaem a peruánskou kávu. Díky iniciativě studentů nyní obsahuje školní nápojový automat fairtradovou kávu. Během prvních 14 dnů v lednu 2015 se ve školní jídelně, opět díky iniciativě místních studentů, spotřebovalo 120 kg banánů. „Po škole jsme rozvěsili plakáty s informací o tom, že součástí oběda budou fairtradové banány. Oběd si na ten den koupil rekordní počet studentů. Na všechny se ani nedostalo, a tak jsme museli dodávku týden nato zopakovat,“ popisuje akci student Tomáš Lukeš. Studenti také řeší spotřebu kávy, čokolády a čokoládových tyčinek, pořádají tematické výstavy a domlouvají vzdělávací dílny.

 

Gymnázium začleňuje téma fair trade také do svého systému vzdělávání. První pokusy přišly v únoru 2015. Celkem se zapojilo přes dvacet vyučujících ve více než čtyřiceti hodinách v jednom týdnu. Podařilo se jim zahrnout téma i do hodin výtvarné a hudební výchovy.

Škola se zapojila do osvětové akce „Za férovou čokoládu!“, studenti se také prezentovali na Dni Země, kde měli stánek s fairtradovými brownies, muffiny, kávou, čajem a džusem a férová snídaně druhou květnovou sobotu. Členové řídicí skupiny Fairtrade GJAK se následně v květnu osobně setkali s pěstitelem fairtradového kakaa, Fortinem Bley. Tato akce, pořádaná pod záštitou Ekumenické akademie v Praze, si kladla za cíl zasvětit členy řídicích skupin do toho, jak Fairtrade funguje v reálném životě.

 

"Chtěl bych velice poděkovat všem osobám, které se do projektu zapojily a přiložily ruku k dílu. Neobešli bychom se bez nich jak dnes, kdy dostáváme vytoužený titul, tak po celou dobu cesty k získání titulu. Mám velkou radost, že se lidé na Uherskobrodsku o fair trade zajímají,“ poděkoval na závěr student Tomáš Lukeš, člen řídicí skupiny na GJAK.