Náhled mapy měst

Gymnázium Mnichovo Hradiště získalo titul Fairtradová škola

27.5.2016

Gymnázium Mnichovo Hradiště dnes slavnostně převzalo titul Fairtradová škola. Ve Středočeském kraji je druhou školou s tímto titulem. Jako první ho obdržela ZŠ Dukelská Mladá Boleslav. V pořadí pak je již devatenáctou školou v ČR.

 

Předání proběhlo  za účasti studentů a zástupce vedení školy. Řídící skupina pak připravila doprovodný program s tematikou fair trade. Připraveno bylo i fairtradové občerstvení.  

Certifikát převzala celá řídící skupina v čele s profesorkou Ivou Dobiášovou od zástupkyně organizace Fairtrade Česko a Slovensko Věry Rohanové.

Na zdejším gymnáziu je podpora fair trade ze strany studentů velmi silná, jak dokládá profesorka Mgr. Iva Dobiášová: „Jsem ráda, že se na našem gymnáziu nezřídka kdy najdou mladí lidé, kterým není lhostejné, co se děje kolem nic. Neváhají věnovat svůj čas aktivitám, které nepřinášejí užitek primárně jen jim, ale též jejich okolí, ba dokonce i vzdálenějším lokalitám na druhém konci světa. Je dobře, že skupinka dívek z naší fairtradové skupiny vydržela ve svém zaujetí pro fair trade a již přes rok pokračuje v dílčích aktivitách, skrze které seznamuje s myšlenkami fair tradu Mnichovohradišťsko“.  

Pro získání titulu musela škola splnit pět kritérií kampaně: oficiálně deklaruje podporu fair trade, na škole působí řídicí skupina, která koordinuje kampaň, studenti si zde mohou zakoupit fairtradové výrobky, v rámci výuky se věnují tématům globálního rozvojového vzdělávání včetně fair trade a škola pořádá osvětové akce pro veřejnost.

Témata globálního rozvojového vzdělávání se na škole objevují v předmětech jako je například zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, základy společenských věd či společenskovědní seminář. 

Fairtradové výrobky jsou dostupné v přízemí ve školním kiosku. Každou druhou středu v měsíci (tzv. fairtradová středa) pak žákyně prodávají fairtradové výrobky také na chodbách školy z košíku.

A proč se studenti do podpory fair trade zapojili? Studentka Lucie Kotvalová odpověděla: „Zapojila jsem se především proto, že jsem se o tomto tématu chtěla dozvědět více, a abych sama něčím světu přispěla a pomohla. Tímto způsobem přinášíme Fairtrade do celé naší školy, a začíná se o to zajímat čím dál více lidí.“

 

Studenti mají rovněž zcela jasný postoj k samotnému projektu Fairtradových škol, jak je poznat z vyjádření Roxany Kubovské:  „Do projektu jsem se pustila, protože jsem chtěla dát ostatním možnost snáz přijít k fairtradovým výrobkům, které podporují dobrou věc. Lidé raději podporují něco, k čemu mají dobrý přístup a něco, co znají. Proto mě myšlenka fairtradových škol zaujala.“