Náhled mapy měst

ZŠ J. V. Sládka Zbiroh získala jako první v Plzeňském kraji titul Fairtradová škola

17.6.2016

Certifikát převzali žáci z řídící skupiny v pátek 17. června za účasti místostarosty města Zbiroh pana Michala Muraveckého. Škola se zároveň stala již 20. školou v České republice, která se titulem může pyšnit.  

 

 

 

Ředitelka školy paní Mgr. Květuše Horáková při této příležitosti řekla: „Jsem ráda, že se naše škola zapojila do sítě Fairtradových škol. Žáci naší školy mají zájem o zdravou a férovou výživu - rodičům a návštěvníkům třídních schůzek a účastníkům „Kavárny pro rodiče“ nabízejí fairtradové potraviny a nápoje, ochutnávky z naší školní jídelny. Sami navrhují zařazování zdravých jídel do školního jídelníčku. Ve školním bufetu jsou prodávány některé biopotraviny a fairtradové výrobky.“ 

Výuka globálního rozvojového vzdělávání na ZŠ J. V. Sládka probíhá především v rámci propojení
s průřezovými tématy, a to hlavně s interkulturním vzděláváním, environmentální výchovou, výchovou k lidským právům, výchovou k občanství a dalšími oblastmi vzdělávání. Žáci se s problematikou fair trade seznámili např. v rámci projektového dne prostřednictvím aktivit „Spravedlivá cena?“ a „Fair trade naživo“. Žákovské práce na téma fair trade zdobí školní bufet a jídelnu.  

Škola má rovněž své speciální projekty: O fair trade se navzájem vyučují samotní žáci. Poté, co se o tomto tématu učili žáci 2. stupně, pak o něm učili žáci 8. třídy žáky na prvním stupni. A při třídních schůzkách se pořádají Férové kavárny pro rodiče. 

Velkou odezvu u spoluobčanů Zbiroha měla květnová akce Férová snídaně, kterou škola pořádala již podruhé.

Samotní žáci nejen vědí, co fair trade znamená, ale navíc si uvědomují, jaké dopady podpora fair trade a nákup fairtradových výrobků pro drobné farmáře z tzv. rozvojových zemí má. Dokázali to v průběhu diskuze, která proběhla před předáním titulu s ředitelkou organizace Fairtrade Česko a Slovensko, paní Hanou Chorváthovou.  Žák Petr Svejkovský to na závěr s hrdostí okomentoval: „Je super, že u nás na škole prodáváme fairtradové výrobky.“