Náhled mapy měst

Praha 8 jako první získala titul Fairtradová městská část

10.11.2016

Městská část Praha 8 se dnes stala první městskou částí, která získala titul „Fairtradová městská část“. Titul převzali v Divadle pod Palmovkou v rámci Národní fairtradové konference zástupce starosty MČ Praha 8 Petr Vilgus a radní MČ Praha 8 Anna Kroutil. Praha 8 se připojila k dalším devíti městům s tímto titulem v ČR a k téměř dvěma tisícům Fairtradových měst po celém světě.

Samotné předání proběhlo za úžasné atmosféry, kterou vytvořili zástupci dalších fairtradových měst a škol.
„Jako městská část se snažíme chovat a nakupovat odpovědně nejen lokálně, ale uvědomujeme si i odpovědnost v globálním kontextu. Zároveň chceme jít příkladem a považujeme za smysluplné zapojovat občany do podpory iniciativ jako je fair trade,“ řekl Petr Vilgus.

„Předcházel tomu náš dlouhodobý zájem a propagace myšlenky fair trade. Snažíme se také o zapojení místních organizací. I to nám pomohlo splnit kritéria a získat tento titul,“ dodala radní městské části Anna Kroutil.

Praha 8 se podporou fair trade zabývá od roku 2015. Pořádala dvě „Výstavy na stromech“ zaměřené na téma fair trade, zapojila se do podpory férových trhů v Karlíně, městská část vzdělává své zaměstnance a zastupitele v oblasti fair trade a udržitelného rozvoje. Na úřadě se podávají fairtradová káva, čaje, cukr a sušenky. Na podpoře fair trade spolupracuje úřad s neziskovými organizacemi, farnostmi, školami i obchodními společnostmi.

V současné době je v České republice 9 Fairtradových měst (Český Krumlov, Chrudim, Hodonín, Kroměříž, Litoměřice, Mladá Boleslav, Třebíč, Volyně, Vsetín). Praha 8 je první z pražských městských částí, která titul získala, a je se 100 tisíci obyvateli zároveň největším samosprávným celkem s tímto titulem.

 

Podívejte se, jak předání titulu probíhalo: video Městské části Praha 8